Jautājumu vairāk nekā atbilžu

Lai gan Alūksnes novada domē augustā deputāti nolēma, ka ar janvāri novadā būs centralizēta grāmatvedība, gan pašiem deputātiem, gan administrācijas darbiniekiem un pagastu pārvalžu vadītājiem joprojām vairāk ir jautājumu nekā atbilžu par to, kā tas īstenosies.

Vislielākās bažas daudziem ir par to, ka gandrīz viss notiks caur novada centru. Pirmdien domes teritoriālajā komitejā Finanšu nodaļas vadītāja Tamāra Stafecka skaidroja – visām pagastu pārvaldēm novads iegādāsies grāmatvedības programmu “Pakalns”, ar ko strādās gan novada centrā, gan pagastos. Malienas un Jaunalūksnes pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere interesējās, vai pagasti varēs veikt maksājumus. T.Stafecka norāda – viss notiks elektroniski, elektroniski būs arī lietvedības programma un pagastos būs jāiegādājas skeneri, lai var skenēt un nosūtīt dokumentus. I.Cinglere arī pauda bažas, kas notiks ar ūdenssaimniecības projekta īstenošanu, kur jau ir divreiz veikti grozījumi un PVN iekļauts attiecināmajās izmaksās, novada budžetu papildinot par 30 000 latu. “Ja grāmatvedība būs centralizēta, vai Malienas pagastam šie 30 000 nebūs jāatmaksā atpakaļ projekta atbalstītājam?” jautāja I.Cinglere, tā arī nesaņemot skaidru atbildi. Teritoriālās komitejas vadītājs Jānis Nīkrencis norādīja, ka tomēr jāvērtē arī centralizācijas ieguvumi, jo darba procesā būs vēl daudz jautājumu.

Savukārt deputāts Ainars Melders rosināja teritoriālo komiteju risināt arī citus svarīgus jautājumus – par pagastu pārvalžu struktūru un štatiem. “Cilvēki pagastos strādā tāpat kā 2009.gada jūnijā – nekas nav izmainīts. Pagastu pārvalžu vadītāji pašlaik neko nevar reformēt un viss stāv uz vietas,” uzskata A.Melders, bet J.Nīkrencis norāda – pašlaik vēl notiekot darbs pie kritēriju izstrādes, lai izvērtētu štatus pagastā. Uz nākamo teritoriālās komitejas sēdi tikšot sagatavoti vairāki modeļi, ko apspriedīs. Komitejas sēdē izskanēja arī, ka novadā iekšēji trūkst kontroles, veicot revīzijas pagastos un iestādēs. “Alūksnes Ziņās” jau esam rakstījuši, ka pirms gada paši deputāti nolēma – revidenta štata vietu novadā nevajag un likvidēja to. “Ja tagad gribam veikt revīziju, nav, kas to dara – vienam pārbaudāmajā objektā strādā vecmāmiņa, draudzene, vectētiņš,” secina J.Nīkrencis.

Vietējās ziņas