Jubilejas dāvana skolai – siltināšana

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā šobrīd notiek vecā korpusa ēkas siltināšanas darbi. Skolas direktors Jānis Ločs uzsver, ka 31.maijā skolā būs salidojums, kad absolventi un kādreizējie darbinieki tiksies skolas 75 gadu jubilejas pasākumā, tādēļ vērienīgā projekta īstenošana būs labākā dāvana.

Tiek siltinātas ārsienas, pamati un jumts “Pērn novembrī tika apstiprināts mūsu projekts, decembrī parakstījām līgumu un šopavasar sākām siltināšanas darbus. Siltināšanu veic SIA “Ekers” no Valmieras, kā apakšuzņēmums palīdz arī SIA “Pamati” no Alūksnes. Tiek siltinātas ārsienas, pamati un jumts. Visiem radiatoriem tiks uzstādīti siltuma padeves regulatori, kas ļaus siltuma padevi regulēt arī automātiski un uzturēt telpās vienmērīgu temperatūru. Tas mums būs ļoti svarīgi, jo līdz šim, īpaši pavasarī, telpās dienvidu pusē bija pārāk karsts, bet telpās ziemeļu pusē – auksts,” stāsta J.Ločs.

Viņš norāda, ka koka logi jau ir nomainīti pret plastmasas pakešu logiem. “Vecie koka logi nebija satrupējuši, bet deformējušies gan, tāpēc bija spraugas. Mācību klasēs logiem izbūvēs vēdināšanas sistēmu, jo zināms, ka plastmasas pakešu logos gaisa apmaiņa ir problemātiska, tādēļ tiks ievietoti speciāli vārsti. Logus būvnieks nomainīja jau skolēnu pavasara brīvdienu laikā, lai netraucētu mācību procesam. Pārējos darbus veic atbilstoši grafikam,” saka J.Ločs.


Remontdarbi notiek projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā”. Kopējais finansējuma apjoms ir 212 047 eiro, no tiem 36 procenti ir Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums, 64 procenti - Apes novada pašvaldības finansējums. Lai to nodrošinātu, Apes novada dome ņēmusi aizņēmumu uz 20 gadiem.

Remontdarbi jāpabeidz līdz 30.jūnijam. “Vislielākais ieguvums būs, ka skolēniem un skolotājiem uzlabos darba apstākļus. Siltināšana ļaus ietaupīt vismaz ceturto daļu līdzekļu, salīdzinot ar to, ko tērējām apkurei līdz šim. Tagad, ja ārā gaisa temperatūra bija apmēram mīnus 20 grādi, skolas telpās vecajā korpusā vairs nespējām nodrošināt plus 18 grādu temperatūru mācību telpās,” norāda J.Ločs.


Vietējās ziņas