Kādā Latvijā un Eiropā dzīvosim?

Ar prezentāciju Eiropas Savienības (ES) mājā Rīgā beidzies diskusiju cikls “Es, Latvija un ES”. Tā laikā iedzīvotāji vērtēja pirmos sešus gadus kopš Latvijas iestāšanās ES, kā arī izstrādāja priekšlikumus, kādā Latvijā un Eiropā viņi vēlētos dzīvot.

Starp 12 Latvijas pilsētām, kurās notika diskusijas, aicinot vienkopus dažādu vecuma grupu un profesiju pārstāvjus, bija arī Alūksne. Diskusiju ciklu rīkoja “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” un “Latvijas Pilsoniskā alianse” ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu. Kopumā diskusijās piedalījušies 230 cilvēki.

Viņu izstrādātie priekšlikumi tika prezentēti diskusiju cikla noslēguma pasākumā, uz kuru bija aicināti lēmējvaras pārstāvji novadu, valsts un Eiropas Savienības līmenī. Biedrības “Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS” Eiropas politikas pētniece Dace Akule secināja, ka lielākā daļa diskusiju ciklā izstrādāto priekšlikumu adresēti valdībai un pašvaldībai, nevis ES institūcijām. “Daudzas idejas attiecas arī uz pašu iedzīvotāju atbildību, piemēram, piekopt veselīgu dzīvesveidu vai izglītoties par lēmumu pieņemšanu ES, lai varētu paši sekot līdz procesiem un pieprasīt atskaitīšanos no amatpersonām,” viņa saka.

Interneta balsojumā pirms noslēguma pasākuma vispopulārākie izrādījušies nacionālās identitātes jautājumi, zaļais dzīvesveids, kā arī sociālās garantijas un labklājība. Starp pieciem populārākajiem priekšlikumiem ir ierosinājums organizēt stikla un plastmasas taras pieņemšanu lielveikalos, veicināt dzimstību Latvijā ar atbalstu jaunajām ģimenēm un bērniem, kā arī noteikt, ka ar nodokļiem neapliekamais minimums ir vienāds ar iztikas minumu. Daudzi balsojuši par priekšlikumu pašvaldībām atbalstīt pašdarbības kolektīvus un kultūras pasākumu rīkošanu, kā arī garantēt pensijas vismaz iztikas minuma apmērā.

Līdzīgi priekšlikumi un problēmu loks izskanēja arī diskusijā Alūksnē. No  diskusijām citviet tā atšķīrās ar to, ka starp sešām aktuālākajām problēmām iedzīvotāji izvirzījuši korupcijas apkarošanu. Ar pilnu ziņojumu par diskusijās izskanējušajiem priekšlikumiem un iedzīvotāju vērtējumu par Latvijas dalību ES var iepazīties ES mājas interneta vietnē “www.esmaja.lv”

Vietējās ziņas