Kadastrālā vērtība mazinās

Valsts zemes dienesta aprēķini liecina, ka nekustamo īpašumu vidējā kadastrālā vērtība 80 procentiem objektu nākamajā gadā būs tāda pati kā šogad. Piektajai daļai īpašumu kadastrālā vērtība samazināsies par 10 līdz 15 procentiem.

“Attiecībā uz kadastrālo vērtību iespējamām izmaiņām Alūksnes un Apes novados var secināt, ka tirgus cenas 2009.gada otrajā pusgadā un 2010.gada pirmajā pusgadā būtiski nemainījās. Tāpēc bāzes vērtības apbūves zemēm nākamajā gadā, salīdzinot ar spēkā esošajām, nemainīsies. Līdz ar to nav gaidāmas arī apbūves zemju kadastrālo vērtību izmaiņas. Savukārt lauksaimniecībā izmantojamo zemju bāzes vērtības ir samazinātas visās lauku teritorijās vidēji par 8 procentiem, tāpēc tām nākamgad var prognozēt kadastrālo vērtību samazināšanos,” skaidro Valsts zemes dienesta ģenerāldirektores palīdze Kitija Reke.

Ēku vērtības izmaiņas skar Alūksni
Ēku kadastrālo vērtību bāzes izmaiņas skar Alūksnes pilsētas dzīvojamo māju apbūves zonējuma pirmo vērtību zonu un komercobjektu apbūves zonējuma pirmo un otro vērtību zonu. Šajās teritorijās bāzes vērtības dzīvojamās apbūves un komercdarbības ēku tipu grupām samazinātas robežās no 2 līdz 9 procentiem, kā rezultātā ēku kadastrālās vērtības nākamgad samazināsies. Pārējā abu novadu teritorijā, kā arī citiem ēku veidiem bāzes vērtības un līdz ar to kadastrālās vērtības nemainīsies. “Visos gadījumos, analizējot konkrēta īpašuma kadastrālās vērtības iespējamās izmaiņas, ir jāņem vērā izmaiņas Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajos datos,” norāda K.Reke.

Īpašuma kadastrālā vērtība visplašāk tiek izmantota, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli.

Nekustamā īpašuma nodoklis nemazinās

Samazinoties kadastrālajai vērtībai, teorētiski būtu jāsarūk arī nodoklim. Taču Valsts zemes dienesta rīcībā esošā informācija liecina, ka kopš 2008.gada kadastrālo vērtību kopsumma valstī ir samazinājusies gandrīz divtik, bet nekustamā īpašuma nodokļa kopsumma pieaugusi par 28 procentiem. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas pārvaldes direktors Gatis Kalniņš uzskata, ka nodokļa likme zemei - 1,5 procenti no kadastrālās vērtības – ir noteikta krietni par augstu. Viņš atzīst, ka taisnīgāk būtu, ja gan zemei, gan ēkām tiktu piemērota vienāda nodokļa likme, piemēram, 0,4 procenti no kadastrālās vērtības.

Vietējās ziņas