Kapusvētki Alūksnes novadā

24.jūlijā 10.30 kapusvētki Kūdupes kapsētā.

 

24.jūlijā 14.00 kapusvētki Ezeriņu kapos.

25.jūlijā 12.00 kapusvētki Liepnas kapos.

25.jūlijā 13.00 kapusvētki Opekalna kapos.

25.jūlijā 14.00 kapusvētki Sprinduļkalna kapos Liepnā.

25.jūlijā 16.00 kapusvētki Saidu kapos Liepnā.

31.jūlijā 12.00 kapusvētki Mālupes kapos.

1.augustā kapusvētki Alūksnes kapos:
11.00 Mirušo piemiņas brīdis Alūksnes Lielajos kapos
11.40 Ekumenisks aizlūgums par mirušajiem Alūksnes Lielajos kapos
12.00 Kapusvētki Alūksnes Mazajos kapos

8.augustā 13.00 kapusvētki Zeltiņu kapos.


Vietējās ziņas