Karogs plīvos Jaunās pils tornī

Alūksne 

Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē nolemts, ka arī turpmāk Jaunās pils tornī plīvos pilsētas karogs. Lai tas laika apstākļu ietekmē nezaudētu savu izskatu, karogu mainīs biežāk nekā līdz šim.

“Karogs mastā var plīvot apmēram divus mēnešus, bet pēc tam tas ir jāmaina. Diemžēl muzeja budžetā nav paredzēti līdzekļi karogu iegādei, turklāt viens karogs maksā 40 latus, tāpēc ir jāatrod risinājums,” informē muzeja direktore Ineta Veismane.  Viņa ierosina izgatavot statīvu ar mastiem vairākiem karogiem. Jaunajā pilī ir paredzētas prezentācijas telpas, un tām būtu vajadzīgs gan Eiropas Savienības, gan Latvijas valsts karogs, gan Eiropas Kultūras mantojuma, arī pilsētas vai cits karogs  Panākta vienošanās, ka karogu iegādi segs  no muzeja un pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas līdzekļiem.

Vietējās ziņas