Kārto personīgos rēķinus? 128

Alūksnes novada pašvaldība sākusi revīziju savās iestādēs. Pirmās zem domes speciālistu lupas pakļuvušas pašvaldības aģentūra “Spodra” un Alūksnes Mūzikas skola. Atšķirībā no pirmās, kur būtiski pārkāpumi neesot atklāti, pēdējā pārbaude beigusies ar ierosinājumu atbrīvot no amata direktori.

Šā jautājuma galvenais virzītājs ir Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers, kurš skaidro - komplekso pārbaužu uzsākšana saistīta ar viņa pārstāvētās partijas “Sabiedrība citai politikai” programmu. Viens no tās punktiem ir pašvaldības administrācijas un iestāžu audits, pārskatot  funkciju, amatu, izdevumu lietderību un panākot pašvaldības līdzekļu ekonomisku izmantošanu. Līdz šim par atsevišķām pašvaldības iestādēm un komercsabiedrībām ir saņemta dažāda negatīva informācija un sūdzības, tostarp arī par iestādēm, ar kurām sākta priekšvēlēšanu solījumu pildīšana.

Piemin pat “vecus grēkus”

Alūksnes Mūzikas skolas gadījumā saņemtas vairākas sūdzības. Dz.Adlers atgādina, ka pirmā no tām bijusi pērn rudenī, kad dažu audzēkņu vecāki pauduši neapmierinātību ar jaunieviesto diferencētā līdzfinansējuma modeli. Nākamā sekojusi par zemo vispārējās sagatavotības līmeni, ko ļoti spilgti esot  pierādījis mūzikas skolas Ziemassvētku koncerts. Vēl izskanējušas sūdzības par vokālās mūzikas konkursu “Balsis”, kur starp dalībniekiem nav bijis neviens mūzikas skolas audzēknis, taču tās nav vienīgās. Ņemot vērā sūdzības, izveidota darba grupa no dažādu jomu speciālistiem, kas veica pārbaudi Alūksnes Mūzikas skolā. “Īsā pārbaudē konstatēja vismaz septiņus pārkāpumus, tostarp arī finanšu,” saka Dz.Adlers.

Tie uzskaitīti lēmumprojektā par Alūksnes Mūzikas skolas direktores Guntas Bošas atbrīvošanu no amata, ko pirms nedēļas skatīja domes sēdes slēgtajā daļā. Darba līgumu, darbinieku amata aprakstu un personu lietu glabāšana atsevišķi, darbinieku amata nosaukumu neatbilstība darba līgumā norādītajiem nosaukumiem, vairāku amatu kodu norādīšana viena darbinieka gadījumā, piemaksu veikšana par vakantas amata vietas darba pienākumu pildīšanu vairāk kā 4 mēnešus un līgumu par skolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem noslēgšana vienošanās formā. Konstatēts, ka šīs vienošanās ir arī nepilnīgi noformētas – maksātāja puse nav praktiski identificējama, jo ierakstā “vecāki” norādīts tikai vecāku vai aizbildņu vārds un uzvārds, turklāt nevienā dokumentā nav uzrādīts līgumslēdzējas puses personas kods, kas ir personas identificējošā pazīme.

Tāpat gaismā celts pirms vairāk kā 10 gadiem notikušais, kad Mūzikas skola saņēmusi dāvinājumā nekustamo īpašumu – ēku un zemes gabalu Pils ielā 52. Neskatoties uz to, ka par šo gadījumu paskaidrojumi no G.Bošas puses jau savulaik sniegti un disciplināratbildības piemērošanai ir iestājies noilgums, tas iekļauts lēmumprojektā par direktores atbrīvošanu no amata.

Nāk pretī mazāk turīgajiem

Visu minēto pārkāpumu gadījumā G.Boša gatava sniegt skaidrojumu, jo, kā atzīst, šīs lietas nav tik būtiskas, lai atsauktos uz skolas darba kvalitāti un nebūtu īsā laikā labojamas. Jautājumu par darba līgumu, darbinieku amata apraksta un personu lietu glabāšanu atsevišķi viņa uzskata par diskutablu, jo katra iestāde sastāda savu lietu nomenklatūru. Komentējot piemaksas par vakantajām amata vietām, viņa norāda, ka tādu mūzikas skolā nav. Piemaksas veiktas par atsevišķām darba prasmēm, kas nepārsniedz likumā noteiktos 20 procentus. Savukārt pārmetumi par noslēgtajām vienošanās formām daļēji pienākas arī domes juristiem. Tā kā skolai par mācību maksu iekasēšanu līgumi nav jāslēdz, ieviest vienošanās formu bijusi viņu pašu iniciatīva, lai uzlabotu mācību maksas iekasēšanas sistēmu. Pašu spēkiem izstrādātā vienošanās forma nosūtīta pārskatīšanai domes juristiem. Tobrīd nekādi būtiski labojumi netika veikti, atzīstot to par pieņemamu.

Iepazīstoties ar sūdzību par vecāku pausto neizpratni diferencētā līdzfinansējuma sakarā, G.Boša atgādina par apstākļiem, kādos tas noticis. “No valsts saņemtais finansējums bija samazināts tik ļoti, ka no tā vecāko klašu audzēkņiem varējām nodrošināt vienu izvēlētās specialitātes mācību stundu nedēļā, bet jaunākajās klasēs – tikai 20 minūtes,” skaidro direktore. Lielu atbalstu sniegusi pašvaldība, tomēr ar to vien nepietika un ieviesa vecāku līdzfinansējumu. Pagarinot kontaktstundu ilgumu, mainījās arī līdzfinansējuma apmērs, ko katrs vecāks varēja izvēlēties pēc savas rocības. “Diemžēl realitātē gandrīz puse vecāku nevarēja atļauties maksāt lielāku līdzfinansējumu. Ja noteiktu augstāku samaksu, daļa audzēkņu mūzikas skolā vairs nevarētu atļauties mācīties,” saka G.Boša.

Sūdzas par politisku jautājumu pārrunāšanu

Jāatgādina, ka viena no 14 vecākiem, kas parakstīja iesniegumu, kurā paustas pretenzijas pret diferencētā līdzfinansējuma modeli, bija Dz.Adlera dzīvesbiedre Sanita Adlere. Izrādās, šis nav vienīgais gadījums, kad no viņas puses saņemta sūdzība par mūzikas skolā notiekošo. G.Boša atzīst, ka pirms dažiem mēnešiem izcēlies konflikts starp S.Adleri un kora klases pedagoģi Zitu Upenieci, pie kuras tobrīd mācījusies S.un Dz.Adleru meita. Konflikta patiesie iemesli un apstākļi nav zināmi, jo tā saturs atklājies tikai caur abu pušu mutiskajiem apgalvojumiem. Sekojusi pedagogu nomaiņa, kā rezultātā meitene no 15.marta sākusi mācīties pie pedagoģes Ingrīdas Pilskalnes.

Neskatoties uz pārmaiņām, ar to viss vēl nebeidzās. Dažas nedēļas vēlāk, 7.aprīlī, saņemts iesniegums no S.Adleres, kas, atsaucoties uz apmēram mēnesi iepriekš notikušu sarunu, mudinājusi skolas vadību izvērtēt Z.Upenieces ētiku un profesionalitāti. Kā viens no iemesliem tās apšaubīšanai minēta politisku jautājumu apspriešana stundu laikā ar viņu meitu. Lai izvērtētu situāciju, no pedagogu vidus izveidota darba grupa. Tā kā abu iesaistīto pušu viedokļi izrādījušies krasi atšķirīgi, bet lietisku pierādījumu, kurai no abām taisnība, nebija, konflikts atrisināts bez pedagoģei izteikta brīdinājuma vai rājiena. Tā paša mēneša beigās, 28.aprīlī, mūzikas skolā veikta pārbaude, kas beigusies ar ierosinājumu atstādināt no amata tās vadītāju.

Piesieties var arī pie staba

Jautāts, vai pārkāpumi ir tik būtiski, ka nevar iztikt ar brīdinājumu, Dz.Adlers apgalvo, ka tas nav iespējams. “Manā skatījumā brīdinājums nav sods. Ņemot vērā Mūzikas skolā konstatētos finanšu pārkāpumus, sodam bija jābūt bargākam. Šajā gadījumā izteiktais brīdinājums būtu kā “zaļā gaisma” citiem vadītājiem veikt finanšu pārkāpumus, apzinoties, ka sods būs tikai brīdinājums,” viņš saka, piebilstot, ka pārbaudes plānotas arī pārējās pašvaldības iestādēs. Lai gan domes sēdē ierosinājums atlaist Mūzikas skolas direktori deputātu atbalstu neguva, to virzīs izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē.

Kultūras un radošās industrijas izglītības centra vadītāja Agnese Miltiņa uzskata - turpinot iesākto, pašvaldība riskē ar tiesvedību. “Tas viss izskatās pēc tā, ka piesieties var arī pie staba,” viņa saka, norādot, ka pārkāpumi nav tik būtiski, lai rosinātu atstādināt direktori no amata. Alūksnes Mūzikas skolas darbībai viņa sekojusi līdzi gan caur audzēkņu piedalīšanos valsts konkursos, gan saskaņojot izglītības programmas un iesaistoties akreditācijas procesā. “Par Guntu Bošu man ir vislabākās lietas sakāmas. Gan tajā ziņā, kā viņa organizē skolas darbu, kur viss ir vienmēr savlaicīgi un precīzi, gan runājot par to, kā viņa izveidojusi un noturējusi skolas kvalitāti. Viņas audzēkņiem ir arī ļoti labi sasniegumi valsts konkursos,” saka A.Miltiņa. Viņa rosina pašvaldību vēlreiz pārdomāt savus lēmumus, atgādinot, ka savulaik jau bijusi negatīva pieredze ar nepamatotiem pārmetumiem, kad uz “apsūdzēto soliņa” sēdējis Alūksnes Mākslas skolas direktors.

Komentāri 128

?????

u zina!!!
9. jūnijs, 2010, 23:19
Atbilde: XX

Smieklīgi gan- ņemot vēra, ka RM studijā mācās mani bērni- dzirdēt tādu nepatiesību ir sāpīgi!
Studija ir jauka vieta, kur bērniem pavadīt savu brīvo laiku!
Vieta kur viņi var papildus mācībām aizbraukt uz konkursiem, piedalīties spēļu vakaros un citās ļoti jaukās aktivitātēs!
Par kvītīm- tas gan ir smieklīgi- visas kvītis bērniem tiek dotas!


atbildēt
Sanda
9. jūnijs, 2010, 23:37
Atbilde: Andris Skuja.

neesmu nevienu kvīti redzējusi gada laikā.
atbildēt
tt
9. jūnijs, 2010, 23:39
Atbilde: Visiem

tur jau tā lieta, ka studijai nav ne vainas, tikai uz turieni iet negribas,kad tāda iedomīga un lecīga"zvaigzne" tur sēž. Skumji.
atbildēt
vecāks
10. jūnijs, 2010, 00:47
Atbilde: Visiem

Jaunietis visus mēnešus gāja uz studiju. Patika. Viss labi, bet par to naudu gan taisnība. Sākumā prasījām kvītis, bet teica, ka pagaidām nebūšot. Gads beidzās, tā arī neko neiedeva. Prasīju citiem vecākiem, un viņi teica, ka studija esot draugu grupa, kam nesot jādod kvītis.
atbildēt
par taisnību
10. jūnijs, 2010, 01:14
Atbilde: visi visu zina!!!

Nespriedīšu par citu, bet tā nav nomelnošana. Naudu tiešām ņēma vienkārši tāpat-pretīm neko nedeva.
atbildēt
VID
10. jūnijs, 2010, 09:21
Atbilde: Visiem

Es ceru, ka VID darbinieki arī lasa šo diskusiju!!!

pirms 11 gadiem, 2010.06.15 17:03

ārprāc

Nu ir jau gan Alūksnē līmenis-ja brauc uz Angliju, tad tikai peļņā-STULBUMS. .RMS vienalga sit pušu dažā ziņā muz.skolu, bet te jau daudziem skauž viņas veiksmes...

pirms 11 gadiem, 2010.06.13 16:30

nepareizi gan!

Zinu, labi- ka Rita ir ciemos pie draugiem, Anglija- nevis pelna! nevajag izdomat absurdas lietas un cilveks savu brivo laiku var izmantot ka nu vien velas!

pirms 11 gadiem, 2010.06.12 20:40

Šajā situācijā galvenā problēma, kurai būtu jāpievērš uzmanība, nav Mūzikas skolā atklātie pārkāpumi, kuri, protams, ir iespējami jebkurā iestādē, pat Domē, un noteikti ir jānovērš, bet gan veids, kādā daži cilvēki personīgo ambīciju dēļ cenšas atbrīvoties no tiem, kuri nepiekrīt viņu uzskatiem. Domāju, ka mūzikas skolotājiem jau ir labāk redzams, kuram bērnam ir talants un spējas un kuram to nav, jo viņi taču ir profesionāļi. Katrai mammai savs bērns liekas vistalantīgākais un gudrākais, bet, ja realitātē tā nemaz nav, tas taču nenozīmē, ka uzreiz ir jāatlaiž skolas direktore!

pirms 11 gadiem, 2010.06.12 20:03

aiai

Pirmkārt jau, nesaprotu, kāpēc vispār šeit ir jāapspriež RM studija, ja galvenā tēma ir par Alūksnes Mūzikas skolu. Varbūt izveidojiet forumā jaunu diskusiju, kur apspriest Ritu Stauni un viņas būšanas un nebūšanas?
Un tagad pie lietas. Esmu pati šo mūzikas skolu pabeigusi, laikam sanāk, pirms 4 gadiem. Principā varu teikt tikai to labāko, joprojām, piesēžoties pie klavierēm, kaut arī to daru varbūt 1x gadā(zināmu iemeslu dēļ), spēju nospēlēt tā, lai kauns nav ne pašai, ne klausītājiem. Un par līmeni, kādu es ieguvu šajā skolā es varu teikt paldies tikai pasniedzējiem, kas ar visu sirdi un dvēseli mācīja, bīdīja, lika saprast, ka bez darba neko nepanākt! (to varu teikt gan par klavieru pasniedzēju, gan solfedžo, kuru sākumklasītēs mācījos pie tās pašas G.Bošas)
Tā kā pašlaik diezgan maz esmu informēta par AMūzsk. notiekošo, grūti teikt par līmeņa izmaiņām un tā, bet, ja jau tagad vairs nav tā atlase-ka izvēlas no iestāties gribētājiem labākos, tad kāpēc brīnīties par līmeņa kritumu? Bērnam bez muzikālās dzirdes ar koku iekšā to talantu neiedzīsi.
Nenoliedzu, ka jau tad,kad es mācījos, bija varbūt pāris lietas, kuras prasījās pēc uzlabojumiem(piemēram,nolietotās klavieres,citur prasījās remontiņš), bet tur jau ir nepieciešams šis finansējums, ko tagad tik grūti dabūt. Palasot rakstu, iemesli, kādēļ vēlas atlaist cien.G.Bošu, tiešām šķiet absurdi un nenopietni.(īpaši, ja vēl iesaistītas cien.Adleru ģimenes nesaskaņas ar šo iestādi, kas visu padara vēl aizdomīgāku)
Katrā ziņā turu īkšķus par to, lai šī mūzikas skola pastāvētu vēl ilgi un vadībā būtu cilvēks, kam šis darbs ir sirdslieta un nepieciešamā kompetence savu pienākumu veikšanā. :)

pirms 11 gadiem, 2010.06.12 19:30

Vai es pareizi sapratu?

"Izcilā" pedagoģe vārdā Stauņu Rita vasaras brīvlaiku izmanto peļņas gūšanai ārzemēs? :))) Tad jau gan studijai labs noiets no audzēkņu puses!

pirms 11 gadiem, 2010.06.12 12:38

Ritai

Nu, nesākās Alūksnē mūzikas dzīve no Jums, godātā, tāpat kā neesat profesionālākā!!! Visu cieņu, ka dibināt savu novirzienu jaunatnes pilnveidošanā, bet tā nebūs bāze, uz kuru vaŗ balstīties bērns, kurš vēlēsies nopietni turpināt mūzikas studijas. Ambīcijas iet nedaudz pa priekšu realitātei. Ja tā nebūtu, nebūtu jābrauc uz ārzemēm piepelnīties. Ja dumjā Alūksne Jūs nenovērtē, tad Rīga paņemtu atplestām rokām. Un nevajag te cilvēkiem stāstīt pasakas.

pirms 11 gadiem, 2010.06.12 12:31

:)

ambiciozs politiķis... šito izlasot, no smiekliem uzlabojas garastāvoklis :)))))) ambīciju pārņemts šeptmanis un tikai :) Ja kāds saka, ka Alūksnē ir godīgi biznesmeņi, tad tikai nevajag. Ikviens te nogrimtu, ja maksātu godīgi nodokļus un nemakšatu darbiniekiem naudu "uz rokas" ... Adlers politiķis :)))))))))))))))))

pirms 11 gadiem, 2010.06.10 14:55

Diskusija par aizstāvību Mūzikas skolai pārvērtās par vervelēšanu par kaut kādu Ritu, par kuru neviens pat dzirdējis nav... šitā tiek novērsta uzmanība no patiesām problēmām

pirms 11 gadiem, 2010.06.09 19:42

ai

...ai ,malēnija,te viss ir ne tā ,kā citur pasaulē!

pirms 11 gadiem, 2010.06.09 18:56

Agita

Esmu par Mūzikas skolas attīstību, grūti teikt, vai cita direktora/es pavadībā būtu savādāk/labāk, taču reālā mūzikas izglītība un apguve šajā iestādē ir labā līmenī. Pašai mācās bērni Mūzikas skolā un neko sliktu nevaru piebilst. Kas attiecas uz šeit tik daudz slavināto Ritma un Mākslas studiju, tā ir laba vieta, kur bērniem pavadīt kādu brīvu brīdi vai apgūt hobija līmenī sev tīkamu žanru vai instrumentu, taču cien. Ritas j-kundze, Jums vajadzētu stingri piedomāt pie sava komunikācijas līmeņa ar apkārtējiem, citu noniecināšana un sevis ārkārtīga slavināšana nebūt nav tā labākā prakse.
Lai veicas mums visiem.

pirms 11 gadiem, 2010.06.09 14:46

Rita Staune

Satrauktajam Vīram, Tēvam,Alūksnietim!

Ja Jūs Tik ļoti interesē mana skatuves pieredze privāti esmu ar mieru Jums to detalīzēti izstāstīt un informēt visos sīkumos, Bet šaubos vai Jums pietiks drosmes man to privāti pajautāt- bet ja nu gadienā ir tāda vēlešanās, tad nekautrejaties! Domāju, tad arī neradīsies šaubas par to vai protu vai neprotu darīt savu darbu ko daru! Es saprotu, ka nevisiem ir vajadzīgās zināšanas, lai to pateiktu, nepakonsultējoties ar kādu. Tā kā uzpriekšu!

Kas atiecas par piekto punktu Jūsu daiļrunīgajā komentārā- tas tiešām mani pārsteidz- cik gan zemu cilvēki spēj nolaisties- un cik slimīga varbūt cilvēka fantāzija.

Kā smej- suņi rej, bet karavāna iet tālāk!

Jauku vakaru!

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 23:16

smiekli

to vestiiijumu ritai, laikam Krūminš rakstijis- dzirdēju, ka RM meitene ieguvusi Grand Prix kādā konkursā, kurā piedalījušas kurmiņa skolnieces- tam tagad cemme!
Turas RM

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 23:05

vbn

žēl tikai, ka šitais notušējis to nekaunību, kā deputāti paši sevi ieceļ amatos, V.Zeltiņu, konkrēti

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 22:14

dzeeraajs

RM - muuzika prieksh piedzeerushas ausss

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 19:24

rittinjai!

Rita, varbūt pāris vārdos?

1. Ar manu fantāziju viss ir vislabākajā kārtībā - ...pilnībā Tev piekrītu jo Tu esi iedomājusies ka proti dziedāt, žēl!
2. Augs līmenis, bet nostartēja labi... paldies Tev, jo Tu, vēl neesi paspējusi neko sabojāt.
3. Skatuves pieredze.... un kāda tā būtu Tev???
4. Runā aiz muguras...esam priekšā....mūs nebaida... nav nekā tuvredzīgāka par to ja nebaidās no konkurences! Kaut gan šajā ziņā, Tev uztraukties nebūtu par ko, jo Tu tik tiešām nevari konkurenci sastādīt nevienam pašam mūzikas skolas pedagogam!
5. Cīnāmies paši saviem spēkiem....iet labi! Nestrīdēšos, man prieks ka jūs paši sev esat noorganizējuši vietiņu "RM studija" kur patusēt, iemalkot, pamuzicēt un labi ka tas norobežotos tikai jūsu studijas telpās, daudz bērniem un jauniešiem kā arī viņu vecākiem netiktu sabojāta izpratne par mūziku, par uzstāšanos uz skatuves, par pedagogiem!!!

Klau, nekā personīga, labāk nedziedi un neiedomājies vēl ļāunāko, NEMĀCI NEVIENAM TO KO PATI VĒL NEESI IEMĀCĪJUSIES!

Lai veicās, jo veiksme TEV noderēs!!!


Vīrs, tēvs, alūksnietis.

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 19:09

!!!

arī mani bērni ir beiguši mūzikas skolu, bet nu šādi "šausmu stāstiņi" nav dzirdēti, arī par direktori varu teikt tikai to labāko.

pirms 11 gadiem, 2010.06.08 18:35

Vietējās ziņas