Kas jāzina, sagaidot 12. Saeimas vēlēšanas

4. oktobrī notiks 12. Saeimas vēlēšanas, kurās piedalīties ir tiesības visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu. Būtiski, ka Saeimas vēlēšanās balsot varat jebkurā savai atrašanās vietai tuvākajā iecirknī.

Pirms vēlēšanu dienas iecirkņi būs atvērti: pirmdien, 29. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00, otrdien, 30. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00, trešdien, 1. oktobrī no plkst. 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2. oktobrī no plkst. 9.00 līdz 12.00, piektdien, 3. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00. Savukārt vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Alūksnes novada teritorijā būs 21 Saeimas vēlēšanu iecirknis. Četri no tiem Alūksnes pilsētā – pašvaldības administratīvajā ēkā, Alūksnes pilsētas sākumskolā, Alūksnes novada vidusskolā un SIA „Alūksnes energoceltnieks”, pa 2 iecirkņiem atradīsies Alsviķu pagastā - kultūras namā un Strautiņu pamatskolā, kā arī Jaunalūksnes pagastā - Bejas bibliotēkā un Kolberģa tautas namā, citos pagastos būs pa 1 iecirknim - Annas pagasta pārvaldē, Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā „Dailes”, Jaunannas tautas namā, Jaunlaicenes pamatskolā, Kalncempju pagasta pārvaldē, Liepnas pagasta pārvaldē, Malienas tautas namā, Mālupes pagasta pārvaldē, Mārkalnes tautas namā, Pededzes tautas namā, Veclaicenes pagasta pārvaldē, Zeltiņu pagasta bibliotēkā un Ziemera pagasta pārvaldē.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, viņu aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29. septembra līdz 4. oktobrim iecirkņu darba laikā.

Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā un precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, kā arī ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālruņa numurs.

Iesniegumu uz iecirkni drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona – radinieks, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš vai arī uzrakstīt to iecirknī. Arī vēlēšanu dienā, 4. oktobrī vēl šādu iesniegumu var iesniegt, vien jāņem vērā, ka šajā gadījumā obligāti izpildāmi ir tie iesniegumi, ko vēlēšanu komisija būs saņēmusi līdz pulksten 12.00.

Savukārt, ja jau šobrīd zināt, ka nevarēsiet balsot vēlēšanu dienā, tad ir iespējams nobalsot iepriekš, t.i. nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas - 1., 2. un 3.oktobrī.  Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās un novados, kuros ir vismaz 7500 balsstiesīgo. Pavisam Latvijā būs 61 šāds iecirknis 39 pašvaldībās. Alūksnes novadā šāds iecirknis atrodas Alūksnē, administratīvajā ēkā, Dārza ielā 11. Te balsi glabāšanā varēsiet nodot trešdien, 1. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 2. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00 un piektdien, 3. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu aploksnes, ko komisijas saņems šajā laikā, tiks uzkrātas īpašās reģistrācijas aploksnēs, uz kurām būs norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā. Glabāšanā nodotās balsis tiks uzkrātas atsevišķā vēlēšanu kastē. Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, taču tikai tajā iecirknī, kur nodevis balsi glabāšanā. Šādā gadījumā iecirkņa komisija balsotāju sarakstā anulēs ierakstu par balss nodošanu glabāšanā, vēlētāju reģistrēs vēlēšanu dienas balsotāju sarakstā un atkārtoti izsniegs balsošanas materiālus. Vēlēšanu rezultātam pieskaitīs vēlētāja vēlēšanu dienā nodoto balsi, savukārt vēlētāja reģistrācijas aploksne ar glabāšanā nodoto balsojumu tiks dzēsta.

Saeimas vēlēšanās iespējams piedalīties ar derīgu Latvijas pilsoņa pasi vai derīgu Latvijas pilsoņa personas apliecību, kas vēlēšanu iecirknī jāuzrāda kopā ar vēlētāja apliecību. Vēlētāji, kam nav pases, bet ir tikai personas apliecība, no 22. septembra līdz 3. oktobrim var bez maksas izņemt vēlētāja apliecību tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur tika izsniegta personas apliecība. Šajā gadījumā spiedogs par dalību vēlēšanās tiks iespiests vēlētāja apliecībā, un tā būs jāatdod vēlēšanu iecirkņa komisijai.

Vietējās ziņas