Katrs pagasts gadā varēs pretendēt uz 40 000 eiro

Alūksnes novada domes ārkārtas sēdē  apstiprināta kārtība, kādā pagastu pārvaldēm izdalīs līdzekļus infrastruktūras un vides kvalitātes projektu īstenošanai. Paredzēts, ka no Alūksnes novada domes budžeta 2014. līdz 2017.gadam pašvaldība pagastu pārvaldēm atvēlēs 600 000 eiro jeb līdz 160 000 eiro gadā. Katrs pagasts gadā varēs pretendēt uz 40 000 eiro, kuri jātērē pagasta teritorijas infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanai. Novada domes priekšsēdētāja izveidota komisija izskatīs pagastu pārvalžu iesniegtos projektus, izvērtēs, kādā secībā tos īstenos, jautājuma lemšanu virzīs izskatīšanai pašvaldības tautsaimniecības, finanšu  komitejās un novada domes sēdē.

Vietējās ziņas