Klāt valsts pārbaudījumi

Ar kombinēto ieskaiti 3.klasēm vakar arī Alūksnes un Apes novada skolās sākās mācību gada noslēguma valsts pārbaudes darbu laiks. Bejas pamatskolā to kārtoja visi deviņi 3.klases skolēni - viņiem tas bija pirmais lielākais pārbaudījums, kopš uzsākuši skolas gaitas, tādēļ bija arī neliels uztraukums.

“Uzdevumi nebija grūti. Vislabāk mums patika rakstīt aprakstu par savu mīļāko dzīvnieku. Vakar pildījām uzdevumus latviešu valodā, šodien – matemātikā, bet ceturtdien – sociālajās zinībās,” viņi ar lepnumu stāsta. Klases audzinātāja Diāna Nāgele uzsver, ka iepriekš 3.klases bērniem bija ieskaite dabaszinībās, bet šogad pirmo reizi – sociālajās zinībās. Par mazajiem 3.klases skolēniem īkšķus tur gan vecāki, brāļi un māsas, gan skolotājas D.Nāgele un Jolanta Baldiņa, kuras māca attiecīgos mācību priekšmetus, gan Inese Zēģele un Guna Igošina, kuras ir ieskaites vadītājas. Skolotājas pirms ieskaites katram pasniedza grāmatzīmi ar veiksmes bitīti. Tā mazajiem skolēniem ieskaitē vēlēja domāšanas prieku, uzmanību, attapību un pacietību. Pirms ieskaites bērniem tika nolasītas arī māmiņu atsūtītās vēstules ar sirsnīgiem laba vēlējumiem.

Gan elektroniskā, gan drukātā formātā

Ar šo gadu valstī ir noteikta jauna necentralizēto valsts pārbaudījumu materiālu elektroniskās piegādes kārtība. Tā ir efektīvāka, nodrošina stabilu un drošu piegādes tehnoloģisko procesu, ir ņemts vērā arī jaunais administratīvi teritoriālais iedalījums. Savukārt centralizēto eksāmenu materiālus skolām arī šogad nogādās drukātā formātā un tos labos centralizēti. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad centralizētos eksāmenus labos skolotāji no visas Latvijas, tostarp Alūksnes un Apes novada.

Alūksnes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe Vera Zučika norāda – par valsts pārbaudes darbu norises laiku skolas ir informētas jau kopš 15.aprīļa un var to aplūkot elektroniski internetā. Alūksnes un Apes novadā 3.klases ieskaiti kārto 215 skolēni, 6.klases ieskaiti latviešu valodā un matemātikā - 234 skolēni, 9.klases eksāmenus – 345 skolēni, bet 12.klases eksāmenus – 212 skolēni.

Devītajiem – par vienu vairāk

“Jauninājums ir, ka 9.klasēm šogad nav ieskaites sportā un dabaszinībās, toties būs vēl viens eksāmens – svešvalodā, kur sev vēlamo valodu var izvēlēties pats skolēns. Kopā 9.klasēm būs četri eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā, vēsturē un svešvalodā. 9.klasēm pirmais eksāmens būs 26.maijā latviešu valodā,” stāsta V.Zučika.

Viņa uzsver, ka 12.klasēm valsts pārbaudījumu sesija sāksies 24.maijā ar ieskaiti informātikā, bet pirmais eksāmens būs 25.maijā angļu valodā. “Šis ir pēdējais gads, kad 12.klases var kārtot ieskaiti informātikā – turpmāk šis mācību priekšmets būs izvēles eksāmens. 12.klasēm obligāti ir jākārto eksāmeni latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā, bet vienu eksāmenu – pēc brīvas izvēles. Mūsu novados lielākā daļa 12.klašu skolēnu kārtos eksāmenu angļu valodā, mazāk – krievu valodā, bet daži kārto pat divus svešvalodu eksāmenus. No izvēles centralizētajiem eksāmeniem populārākie ir vēstures, bioloģijas un fizikas, bet no izvēles necentralizētajiem – ģeogrāfijas un biznesa ekonomikas pamatu eksāmeni,” saka V.Zučika.

Vietējās ziņas