Kolberģī top ielu apgaismojums

Šobrīd Jaunalūksnes pagasta Kolberģī norit ielu apgaismojuma uzstādīšanas darbi. Tādi paši skolēnu brīvdienās jau notikuši Bejā, kur, sākot ar novembra beigām, vakaros būs izgaismots ceļš, sākot no Bejas pamatskolas līdz autobusa pieturai.

Jaunalūksnes pagasta padomes priekšsēdētāja Benita Jušvajeva atklāj, ka darbs pie ielu apgaismojuma uzstādīšanas uzsākts pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Kolberģī tāds tiek uzstādīts daudzdzīvokļu māju apkārtnē, iebraucot pagasta centrā, bet Bejā – ceļa posmā, ko intensīvi izmanto bērni, dodoties no skolas uz autobusa pieturu un otrādi.

Lai gan šobrīd abās vietās uzstādīti vien apgaismojuma ierīkošanai paredzētie stabi, pagasta padomes priekšsēdētāja sola, ka tas varētu sākt darboties jau novembra beigās. Viņa informē, ka ar ielu apgaismojumu saistītos darbus veic SIA „MCD”.

Tiesa, lai gan šogad papildus apgaismojuma ierīkošana nav plānota, B.Jušvajeva norāda, ka nākamajā gadā tas tiks turpināts. Šobrīd abos pagasta centros izvēlētas pašas prioritārākās vietas, taču ar laiku apgaismotas tiks arī pārējās vietas, ko savās ikdienas gaitās aktīvi izmanto pašvaldības iedzīvotāji.

Vietējās ziņas