Konkursā “Balsis” vērtē skolu vokālo ansambļu sniegumu

Ceļā uz XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, izskanējusi vokālās mūzikas konkursa “Balsis” I kārta, aicinot izstarot, bagātināt, rotaļot, greznot sevi un Latviju.
Konkursā piedalījās astoņi kolektīvi no Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas, Strautiņu, Bejas, Malienas pamatskolas, Alūksnes novada vidusskolas, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Kolberģa tautas nama.

Pamatvērtība, kas nedrīkst pazust

Saskaņā ar konkursa nolikumu katrs kolektīvs tajā izpildīja trīs dziesmas - latviešu tautas dziesmas apdari a cappella par tēmu “Rotā” saskaņā ar svētku koncepciju, a cappella  brīvas izvēles latviešu tautas dziesmas apdari, kurā izmantoti mūsdienu izteiksmes līdzekļi un daļu ar klavieru pavadījumu no Imanta Mežaraupa rapsodijas – kantātes “Nu ir laiks Rīgā braukt”. Kolektīvu sniegumu vērtēja diriģents un mūzikas pedagogs Jānis Baltiņš un mūzikas pedagoģe Ingrīda Pilskalne.

Uz konkursa II kārtu Cēsīs 10 martā izvirzīts B grupā (vecākajā) AVĢ 10. - 12. klašu vokālais ansamblis “Anemones” (vadītāja Ina Perevertailo), kas ieguva I pakāpi, un A grupā (vidējā) Kolberģa tautas nama vokālais trio (vadītāja Inese Krūmiņa), kas ieguva Augstāko pakāpi.

“Šo konkursu grūtības pakāpe ar katru gadu aug. A cappella dziedāšana bērniem ir pietiekami sarežģīts dziedāšanas veids, bet tā ir latviešu mūzikas pamatvērtība un nedrīkst pazust laikā, kad dominē popmūzika un subkultūras izpausmes,” saka AVĢ 10. - 12. klašu vokālā ansambļa “Anemones” vadītāja I. Perevertailo, uzsverot, ka gatavošanās šim konkursam ir sarežģīts un darbietilpīgs process, jo nolikums katru gadu ir ar savu specifisku ievirzi, pie tam nav dziesmu krājuma, kur atbilstoši konkursa nolikumam atrast repertuāru.

Dziema kā izaicinājums
Atbilstoši XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijai šogad konkursā “Anemones” izpildīja kādreizējās ansambļa dalībnieces, tagad Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 2. kursa audzēknes Žanetes Spirkas  radīto tautas dziesmas apdari “Rotāšanās dziesma”. “Tas mums bija izaicinājums, jo tik sarežģītu mūziku vēl nebijām izpildījušas,” saka I. Perevertailo.
Pērn “Anemones” konkursā “Balsis” augstu novērtējumu izpelnījušās ar malēniski dziedāto tautas dziesmas apdari no tradicionālās kultūras ieraksta  “Liepnas folklora. Veretīsi, raugetīsi”, atklājot šai pusei raksturīgās folkloras vērtības.

Arī Kolberģa tautas nama vokālā trio vadītāja Inese Krūmiņa akcentē, ka gatavošanās konkursam “Balsis” prasa lielu atdevi gan no pedagogiem, gan audzēkņiem. Skatē piedalījās vēl trīs viņas vadītie ansambļi – divi – no Bejas pamatskolas un viens – no Alūksnes novada vidusskolas, taču augstāko novērtējumu guva Kolberģa tautas nama vokālais trio – kolektīvs ar lielu pieredzi un sasniegumiem. Šoreiz a cappella ansamblis izpildīja latviešu tautas dziesmu “Zīļota, zaļota” Sarmītes Krūzmanes apdarē  un “Jampadracis mežā” Selgas Mences apdarē.

Vietējās ziņas