Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021. līdz 2030. gadam saņemti 40 pieteikumi

Ņemot vērā, ka Iepirkumu uzraudzības birojs noraidījis visas pārvadātāju iesniegtās sūdzības saistībā ar konkursu par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās un ļāvis turpināt iepirkuma procedūru, šodien, 2020. gada 21. janvārī, Autotransporta direkcijas Iepirkumu komisija uzsākusi pieteikumu vērtēšanu. Kopumā tika saņemti 40 pieteikumi. Informē
Valsts SIA Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Piedāvājumus iesnieguši 15 pretendenti. Vislielākā konkurence ir par iespēju sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Madona”. Tāpat salīdzinoši daudz piedāvājumu ir arī par iespēju apkalpot maršrutu tīklu daļā “Rēzekne, Ludza” un “Kuldīga, Saldus”.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu reģionālajā autobusu maršrutu tīklā tiek vērtēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kur cena veido 40%, bet tehniskais piedāvājums – 60%. Tehniskajā piedāvājumā tiek vērtēts autobusu vecums – autobusu parka vidējais vecums nedrīkst pārsniegt deviņus gadus, bet viena atsevišķa autobusa vecums – 15 gadus; pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem; autobusa tehniskais aprīkojums; pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un drošība, piemēram, videonovērošana, kas fiksē autovadītāja veiktās darbības, un GPS; papildu bonusi, piemēram, bezskaidras naudas norēķini, informācija par pieturvietām autobusā tiek attēlota vizuāli un atskaņota audio versijā u.c.

Kopējais maršrutu tīkla apjoms jeb autobusu nobraukums no 2021. gada būs aptuveni 65 miljoni kilometru gadā. Tas iedalīts 16 daļās, un katras daļas apjoms ir no 2,5 līdz sešiem miljoniem kilometru gadā. Plānotais maršrutu skaits 2021. gadā būs 1030, bet reisu skaits – gandrīz 6200.

Konkurss par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās tika izsludināts 2019. gada 17. jūlijā.

Ņemot vērā, ka no 2021. gada astoņi maršruti – Rīga–Daugavpils, Rīga–Jaunķemeri, Rīga–Jelgava, Rīga–Ogre, Rīga–Olaine, Rīga–Salaspils, Rīga–Sigulda un Rīga–Sloka – tiks izpildīti uz komerciāliem principiem, tie netika iekļauti iepirkumā. Tas nozīmē, ka biļetes cenu šajos maršrutos noteiks pārvadātājs un valsts nekompensēs zaudējumus, ja pārvadātājam tādi radīsies.

Vietējās ziņas