Konsultantiem būs jāpelna

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs līdz šim saņēma lielu finansējumu no valsts budžeta. Ar 1.martu finansējums tiek būtiski samazināts, tāpēc mežu īpašniekiem par konsultācijām būs jāmaksā krietni vairāk nekā līdz šim.

“Kamēr Konsultāciju pakalpojumu centrs bija dienesta struktūra, tas saņēma atbalstu gan telpu, gan informācijas nodrošināšanā. Ar martu pakalpojumus piedāvās par maksu, tātad veidojas biznesa struktūra, kurai būs jāgādā arī par šīm lietām. Tas nozīmē, ka mežu īpašniekiem ar saviem maksājumiem būs jāparāda, cik šie pakalpojumi viņiem ir nepieciešami. Valsts finansējums tiks paredzēts tikai informācijai, kuras sniegšanu nosaka valsts funkcijas,” skaidro Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežzinis Andis Krēsliņš.  Konsultāciju pakalpojumu centra funkcijas un darbiniekus pārņems Lauku konsultāciju pakalpojumu centrs, kura biroju darbiniekiem jau ir pieredze maksas pakalpojumu sniegšanā zemniekiem. Tā liecina, ka viegli nav, tomēr pastāvēt var. “Cerams, ka viņiem būs sava niša Eiropas Savienības fondu naudas apgūšanā, palīdzot mežu īpašniekiem izstrādāt projektus. Domāju, ka viņi ir gatavi par to maksāt,” uzskata A.Krēsliņš. Tiesa, konkurenci veidos vairākas privātas organizācijas.  Lauku konsultāciju centra vadītājs Mārtiņš Cimermanis informē, ka Valsts mežu Konsultāciju pakalpojumu centra struktūra netiek likvidēta, bet maina pakļautību un darbības veidu. “Centīsimies nodrošināt konsultācijas, nepārtraucot to sniegšanu. Tiesa, būs jāvērtē finanšu iespējas, taču ir vēlme saglabāt gan pakalpojumus, gan to sniedzējus. Pašlaik tiek vērtēti centra darbinieki, salīdzinot viņu sniegto konsultāciju daudzumu, lai redzētu nepieciešamību pēc tām. Ja ir daudzu klientu pieprasījums, tad noteikti tiks piedāvāts konsultanta darbs arī mūsu sistēmā,” skaidro M.Cimermanis. Turklāt konsultantiem vajadzēs apzināties, ka nauda būs jānopelna pašiem. M.Cimermanis pieļauj, ka varētu nemainīt telpas, kurās šobrīd konsultācijas saņem mežu īpašnieki. Tās viņiem ir ierastas, turklāt atrodas tuvu mežniecībai. Konsultāciju pakalpojumu centra Alūksnes nodaļas vadītājs Gvido Reismanis norāda, ka šobrīd vēl nav izlemts, kuri darbinieki turpinās sniegt konsultācijas Lauku konsultāciju centra struktūrā. Taču jebkurā gadījumā šie pakalpojumi tiks nodrošināti katrā novadā.

Vietējās ziņas