Konsultēs valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Piektdien, 10.oktobrī, Alūksnes novada Sociālā dienesta telpās no pulksten 10.30 līdz 13.00 notiks Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultāciju diena.
Konsultācijas varēs saņemt gan iedzīvotāji, gan speciālisti par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns - vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagoga, bērns – bērns) un citiem jautājumiem.

Izbraukumā uz Alūksni dosies inspekcijas Rēzeknes reģiona valsts bērnu tiesību aizsardzības galvenā inspektore Rita Vasiļjeva un vecākā inspektore Gunita Kopeika. Papildu informāciju var gūt pie speciālistēm arī pa tālruni 64628145.

Vietējās ziņas