Kopā ar igauņiem meklē risinājumus kokapstrādes attīstībai

Apes pilsētas tautas namā šodien tiekas Apes novada kokapstrādes uzņēmumu vadītāji.

Viņi vēlas rast labākos risinājumus nozares veiksmīgai attīstībai. Sarunās piedalīsies eksperti no Igaunijas. Semināra mērķis ir izstrādāt koksnes resursu izmantošanas tehniski ekonomisko pamatojumu Setomā (Igaunija) un Apes novadā. Abu pašvaldību un uzņēmēju sadarbībā tiek īstenots projekts, kurā analizē mazā biznesa iespējas koksnes resursu izmantošanā. Par tehniski ekonomiskā pamatojuma mērķi un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī par līdzšinējo projekta gaitu runās Setomā lauku pašvaldību savienības pārstāvis Marguss Timmo. Prezentācijā semināra dalībnieki uzzinās, kādu labumu vietējie kokapstrādes uzņēmumi saņems un kādas aktivitātes paredzētas tehniskā pamatojuma izstrādes laikā.

Vietējās ziņas