Kopējām funkcijām – „baznīcas tiesa” 3

Alūksnes novada domē ir izstrādāta kārtība, kādā turpmāk sadalīs atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus pa novada administratīvajām teritorijām.

Finanšu komitejā deputāti sprieda, kā veiksmīgāk sadalīt atsavināšanas procesā iegūtos līdzekļus: no gūtajiem līdzekļiem vispirms atskaitīt atsavināšanas procesa izdevumus, piemēram, uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā, publikācijas, tad pašvaldībai, kas īpašumu pārdeva, pārskaitīt sākotnējo cenu vai atlikuma cenu, bet pārpalikumu atstāt novada pašvaldības budžetā kopīgo funkciju veikšanai. Otrs variants paredz vispirms atstāt noteiktu summu jeb 10 procentus novada budžetā kopīgo funkciju veikšanai un tikai tad segt atsavināšanas procesa izdevumus un pārskaitīt līdzekļus attiecīgajai pašvaldībai. Deputāts Andis Krēsliņš pauda – nav pareizi vispirms sadalīt laupījumu un tad spriest, kas paliek pāri. Deputāts Laimonis Sīpols uzskata – ja procesa gaitā ir radušies virsieņēmumi no plānotā, tad kādu procentu var atstāt novada kopējam budžetam. Ar to nebija mierā deputāts Ainars Melders, norādot, ka ne visiem pagastiem ir īpašumi, ko pārdot, lai gūtu papildus līdzekļus budžetā. „Ko tad darīs tie pagasti, kur nav ko pārdot? Tādēļ vajag nosegt atsavināšanas procesa izdevumus un daļu naudas atdot attiecīgajai pašvaldībai, bet pārējo atstāt novadam. Neatbalstu, ka pagasti iztirgos īpašumus un iegūto naudu iztērēs tajā teritorijā. Esam aizmirsuši, ka 2010.gada kopīgajā novada budžetā Alūksnes pilsēta ieguldīja 168 000 latu, tādēļ tai vairs nav brīvu līdzekļu nelieliem darbiem,” sacīja A.Melders. Diskutējot starp deputātiem izkristalizējās vēl trešais variants, kas apmierināja visus – vispirms segt atsavināšanas procesa izdevumus, tad 10 procentus no atlikušās summas atstāt novada budžetā kopīgo funkciju veikšanai, bet pārējo summu pārskaitīt pašvaldībai, kas īpašumu pārdeva.

Komentāri 3

Prātīgs pagasta pārvaldnieks savus īpašumus pietaupītu, jo, kad sabruks novads, lai tad neizrādās, ka viss ir kopējā katlā notrallināts

pirms 10 gadiem, 2010.05.24 19:37

Pagastam nepieder nekādi nekustāmie īpašumi, jo tas nav pašvaldība kā juridisks veidojums, bet tikai teritorija. VISAM jābūt kopējā kasē un jātērē pēc veselā saprāta un vajadzību prioritātēm visa novada griezumā.

pirms 10 gadiem, 2010.05.24 19:16

Pašvaldība ir tikai viena, īpašniekss viens, budžets viens. Kāda te vēl dalīšana??!! Murgainas idejas no deputātiiem....

pirms 10 gadiem, 2010.05.24 19:05

Vietējās ziņas