Kopīgi meklē sadarbības iespējas

Apes pilsētas tautas namā šodien, 25.oktobrī, pulksten 10.00 notiks seminārs, kurā runās par tehniski ekonomisko pamatojumu pētījumiem vietējo resursu izmantošanā Apes novadā.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane informē, ka par vietējo resursu izmantošanu dārzkopībā, kazu un aitu audzēšanā diskutēs kopā ar Igaunijas un Latvijas speciālistiem. Projekts “Buy local” tiek īstenots Apes un Setomā (Igaunija) novadu pašvaldību un uzņēmēju sadarbībā. Diskusijās tiks meklēti risinājumi sadarbībai starp kaimiņvalstu lauku uzņēmumiem.

Vietējās ziņas