2020.gadam noformēti gandrīz 415 tūkstoši preses izdevumu abonementu

Līdz ar tradicionālās abonēšanas kampaņas noslēgumu apkopotie rezultāti liecina, ka Latvijas Pastā piegādes nodrošināšanai 2020.gadā saņemts kopumā 414 931 preses izdevumu abonements, kas ietver gan Latvijas Pastā, gan izdevniecībās noformētos abonementus. 2020.gadam pieaugusi preses izdevumu abonēšana pie pastniekiem. Lai gan kampaņa noslēgusies, iecienītos preses izdevumus jebkurā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā vai interneta vietnē www.abone.lv  iespējams abonēt arī pēc tās beigām.
Informē Latvijas Pasta pārstāve Gundega Vārpa.

Drukāto preses izdevumu kampaņas abonēšanas rezultāts 2020.gadam ir par 3,7% zemāks nekā 2019.gadam, tomēr tas pārsniedz abonēšanas rezultātus 2018.gadam, kad piegādei Latvijas Pastā tika saņemti 412 864 abonementi. Tātad kopumā iespējams runāt par stabiliem rezultātiem pēdējo trīs gadu periodā, kas svārstās dažu procentu robežās. 

Visvairāk lasītāji abonē preses izdevumus ilgākam laika periodam – 10–12 mēnešiem, un šādu abonementu skaits sasniedz 266 718 vienību jeb 65% no kopējā abonementu skaita 2020.gadam. 

57% abonementu noformēti Latvijas Pasta kanālos: interneta abonēšanas vietnē www.abone.lv – 25%, bet pasta nodaļās un pie pastniekiem – 32%. Pie pastniekiem noformēto abonementu skaits šogad ir pieaudzis un sasniedz 31 585 abonementus. 43% abonementu saņemti piegādei no izdevējiem.

No kopējā abonēto preses izdevumu apjoma 66% veido žurnāli.

Lai arī abonēšanas kampaņa ir beigusies, iecienītos preses izdevumus 2020.gada dažādiem periodiem iespējams abonēt arī pēc tās noslēguma – Latvijā izdotie attiecīgā abonēšanas perioda laikraksti un žurnāli tiks piegādāti jau pēc divām darbdienām, ja šādi būs noteicis izdevējs, pārējie izdevumi tiks piegādāti, sākot ar katra pilnā mēneša sākumu, bet ārvalstu drukāto mediju saņemšanas laiks būs atkarīgs no piegādātāja noteiktā grafika un konkrētā abonementa cenu perioda.

Latvijas ziņas