Arī Vidzemē aicina pieteikties Eiropas padomes Ainavas balvai

Jau piekto reizi Latvijā tiek rīkots Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētais konkurss „Eiropas Padomes Ainavas balva”. Ar konkursa palīdzību tiek apzinātas un godinātas pašvaldības, valsts institūcijas un nevalstiskās organizācijas visā Eiropā, tās apbalvojot par ieguldīto darbu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ainavu aizsardzību, pārvaldību un plānošanu. Konkursa uzvarētāji uzskatāmi par piemēru ikvienam, kas vēlētos uzlabot ainavu kvalitāti, sasniedzot ainavu kvalitātes mērķus Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās.

Arī Vidzemes plānošanas reģions aicina Vidzemes pašvaldību, to apvienību, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus pārskatīt savus īstenotos projektus vai iniciatīvas ainavu aizsardzībai, pārvaldībai un plānošanai (piemēram, rekultivācijas vai publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekti, pētījumi ainavu jomā, ainavu plāni vai publiskas kampaņas par ainavu izzināšanu vai sakopšanu, iesaistot sabiedrību) un pieteikties dalībai konkursā. Pēc nacionālās atlases no katras valsts konkursam tiks izvirzīts viens kandidāts, kas nesīs Latvijas vārdu Eiropā. Latvijas kandidatūra tiks noteikta nacionālajā atlasē, kas ar kopīgu pasākumu noslēgsies šī gada oktobrī. Jāatgādina, ka 2017. gadā Eiropas Padomes Ainavu balvu saņēma Daugavpils cietokšņa reģenerācijas projekts, startējot 13 valstu konkurencē.

Nacionālās atlases mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par Latvijas ainavu vērtību un mainību, kā arī sabiedrības lomu ainavu attīstībā, apzinot labāko pieredzi ainavu aizsardzībā, kopšanā un pārvaldībā, kas gūta, gan īstenojot praktiskus pasākumus, gan uzlabojot ainavu pārvaldību, tostarp pētniecību un plānošanu.

Lai pieteiktos konkursa nacionālajai atlasei, aicinām aizpildīt pieteikuma veidlapu un kopā ar pielikumiem iesniegt to VARAM līdz 2018. gada 31. maijam:

a) sūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: [email protected];

b) sūtot papīra formātā uz adresi: Peldu iela 25, Rīga, LV-1494. Pasta sūtījumā obligāti jāiekļauj pieteikuma veidlapas izdruka papīra formātā un datu nesējs ar pieteikuma veidlapu un vizuālajiem materiāliem elektroniskā formātā.

Latvijas ziņas