Baltic Restaurants ievieš pastiprinātas higiēnas prasības un instrukcijas koronavīrusa apdraudējuma mazināšanai

Baltic Restaurants ir izstrādājuši īpašu instrukciju darbiniekiem un darbības plānu par to, kā rīkoties, lai ierobežotu koronavīrusa COVID-19 izplatību, nodrošinot iespējami drošu un veselībai nekaitīgu vidi gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Uzņēmuma vadība arī pastiprināti seko līdzi darbinieku veselības stāvoklim un ceļojumu plāniem.


Atkārtotas apmācības darbiniekiem
Papildus īpaši izstrādātajām instrukcijām tiek veiktas atkārtotas apmācības darbiniekiem roku mazgāšanai. Struktūrvienību vadītājiem katru dienu individuāli jāpārjautā̄ darbiniekiem par veselibas stāvokli, un aizdomu gadījumā jāinformē uzņēmuma vadības komandu. Darbinieki par kuru veselības stāvokli ir aizdomas, tiek nozīmēti uz ārpuskārtas veselības pārbaudi.
Visos Baltic Restaurants pusdienu restorānos ir pieejamas roku dezinfekcijas ierīces un tiek izvietoti materiāli ar atgādinājumiem par roku higiēnu. Uzņēmums aicina apmeklētājus dezinficēt rokas pirms ēšanas.

Piesadzība
Uzņēmuma vadošie darbinieki atkārtoti iepazīstināti ar MK noteikumiem Nr.447 un Epidemioloģiskās drošības likumdošanu. Savukārt Baltic Restaurants darbinieki ir iepazīstināti ar instrukciju par piesardzības pasākumiem attiecībā uz koronovīrusu COVID-19 un tā izplatības ierobežošanu, ko darbinieki apliecinājuši ar savu parakstu. Uzņēmums arī veic uzskaiti par darbinieku izbraukšanu ārpus Latvijas, it īpaši uz teritorijām, kurās ir konstatēti COVID-19 gadījumi.
Uzņēmums arī aicina piegādātājus un sadarbības partnerus pievērst pastiprinātu uzmanību darbinieku veselības stāvoklim, pastiprināti uzraudzīt epidemioloģisko drošību, tai skaitā, produktu iepakojumu tīrību.

Latvijas ziņas