E-adreses pilottestā iesaistījušies 672 lietotāji

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un drošu saziņu ar valsti, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu turpina pakāpenisku e-adreses ieviešanu Latvijā. Septembrī uzsāktajā e-adreses sistēmas pilottestēšanā iesaistījušās 24 juridiskās un 648 fiziskās personas, sniedzot savas rekomendācijas un ieteikumus sistēmas pilnveidošanā informē Vita Krieviņa, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
E-adreses sistēmas pilottestēšana uzsākta 2018. gada septembrī un norisināsies līdz pat 2019. gada 1. janvārim. Aktivitātes mērķis ir izmēģināt e-adresi darbībā pirms tās oficiālās ieviešanas, kā arī iegūt sabiedrības un iestāžu atsauksmes un ierosinājumus nepilnību identificēšanai un uzlabojumu veikšanai.

“Varam būt gandarīti, ka pilottestā iesaistās gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, izmēģina e-adresi un sniedz savu redzējumu par to, kādu viņi vēlētos to redzēt. Domājot par turpmāko e-pārvaldes attīstību, ir svarīgi, lai jebkurš e-risinājums iedzīvotājiem būtu gan ērts, gan viegli saprotams, tāpēc aicinu ikvienu piedalīties pilottestēšanā, lai ne tikai iepazītos ar e-adresi, bet arī sniegtu ieguldījumu šī risinājuma pilnveidē,” uzsver VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis.
Izveidot e-adresi var portālā Latvija.lv, izmantojot autentifikācijas rīkus eID, eParaksts un eParaksts mobile. Iedzīvotāji ir aicināti savu pieredzi un priekšlikumus norādīt anketā, ko saņems pēc reģistrēšanās. Balstoties uz saņemtajiem ieteikumiem, iespēju robežās, lietotāju sniegtās rekomendācijas VRAA iestrādās līdz 2019. gada 2. janvārim – oficiālajam iedzīvotāju e-adreses uzsākšanas termiņam. Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Būtiskākos jautājumus par e-adresi var noskaidrot vietnes Mana.latvija.lv sadaļā “E-adrese”.

Latvijas ziņas