Eiropas Parlaments apstiprina jaunus audiovizuālo mediju noteikumus

Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apstiprināja uzlabotus audiovizuālo mediju noteikumus, kas nodrošinās labāku bērnu aizsardzību, ierobežos reklāmas apjomu un noteiks vismaz 30% Eiropā radīta satura īpatsvaru pieprasījumvideo platformās.

Pārskatītie noteikumi attieksies ne tikai uz raidorganizācijām, bet arī pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina video pēc pieprasījuma, un video koplietošanas platformām - piemēram, Netflix, YouTube vai Facebook.

Noteikumi nodrošinās --->

Pastiprinātu nepilngadīgo aizsardzību no vardarbību veicinoša satura un reklāmas
Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem būtu jāīsteno pasākumi vardarbību, naidu un terorismu veicinoša satura izskaušanai, bet vardarbīgam un pornogrāfiskam saturam tiks piemēroti stingri ierobežojumi. Video koplietošanas platformām būs pienākums ātri rīkoties gadījumos, kad lietotāji saturu novērtējuši kā kaitīgu. Jaunie noteikumi neparedz satura augšupielādes filtrus, bet platformām būs jānodrošina mehānismi, kas lietotājiem ļauj ziņot par nepiemērotu saturu.

Jaunie noteikumi nosaka stingrākus ierobežojumus reklāmai un produktu izvietošanai bērnu raidījumos un pieprasījumvideo platformās. EP deputāti sarunās ar dalībvalstu pārstāvjiem arī panāca īpaša datu aizsardzības mehānisma izveidi, kas neļaus audiovizuālo mediju pakalpojumu sniedzējiem datus par patērētājiem - bērniem izmantot komerciāli (tostarp mērķētai reklāmai).

Reklāmas ierobežojumi
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem reklāma no 6.00 līdz 18.00 varēs aizņemt 20% raidlaika, dodot iespēju raidorganizācijām izvēlēties piemērotāko laiku reklāmu pārraidei. Atsevišķi izdalīts visizdevīgākais raidīšanas laiks no 18.00 līdz 0.00, un arī tā ietvaros reklāmas īpatsvars nedrīkstēs pārsniegt 20% raidlaika.

30% Eiropā radīta satura pieprasījumvideo platformu katalogos
Lai atbalstītu Eiropas audiovizuālo nozari, deputāti noteikuši vismaz 30% Eiropā radīta satura īpatsvaru pieprasījumvideo platformu katalogos.

ES dalībvalstīm būtu jāvar pieprasīt šādu platformu atbalsts satura izstrādei - ieguldījumus satura radīšanā vai maksājumus nacionālos fondos. Maksājumu apjomam būtu jābūt atkarīgam no ienākumiem, ko konkrētajā valstī gūst attiecīgās platformas.
Nākamie soļi: Jaunie noteikumi vēl oficiāli jāapstiprina dalībvalstu ministriem ES Padomē. Pēc noteikumu stāšanās spēkā valstīm būs 21 mēnesis laika to pārņemšanai savos likumos.

Noteikumi tika apstiprināti ar 452 balsīm pret 132, 65 deputātiem atturoties.

Latvijas ziņas