EP akceptē krīzes atbalsta pasākumus lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un bezpajumtniekiem

Eiropas Parlaments (EP) piektdien akceptējis krīzes atbalsta pasākumus lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un bezpajumtniekiem, informē aģentūra LETA .
EP atbalstīja arī ārkārtas elastību, lai novirzītu vēl neizmantotos Eiropas Savienības struktūrfondus Covid-19 krīzes pasākumiem. Tāpat lemts par lielāku atbalstu zvejniekiem, akvakultūras un lauksaimniecības pārtikas ražotājiem.

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem turpinās atbalstīt tos, kam tas vajadzīgs. Piektdien EP deputāti pieņēma papildu pasākumus vairāku nozaru atbalstam, lai ES finansējumu varētu ātrāk un ar lielāku elastību piešķirt cīņai pret Covid-19 pandēmijas sekām.

Apstiprinātie priekšlikumi paredz ārkārtas elastības pasākumus struktūrfondiem, kas ļaus dalībvalstīm pārvietot līdzekļus starp trim galvenajiem kohēzijas fondiem (Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu), kā arī starp dažādām reģionu kategorijām un fondu konkrētajām prioritātēm.

Izņēmuma kārtā būs iespējams ar 100% ES līdzekļiem finansēt kohēzijas politikas programmas, kas saistītas ar Covid-19 sekām. Tas attieksies uz pārskata gadu, kas sākas 2020.gada 1.jūlijā un beidzas 2021.gada 30.jūnijā. Pasākumi arī vienkāršo programmu apstiprināšanu, lai paātrinātu ieviešanu, padarītu finanšu instrumentus vieglāk izmantojamus un atvieglotu revīzijas prasības.

Jaunie noteikumi ļaus lauksaimniekiem saņemt aizdevumus vai garantijas ar izdevīgiem nosacījumiem, lai segtu darbības izmaksas līdz 200 000 eiro. Tiks atbrīvots arī neizmantotais ar lauksaimniecību saistītais lauku attīstības finansējums, lai to novirzītu cīņai ar Covid-19.

Noteikti arī īpaši pasākumi Covid-19 uzliesmojuma ietekmes mazināšanai zvejniecībā un akvakultūrā. Pasākumos ietilpst atbalsts zvejniekiem, kam uz laiku bijusi jāpārtrauc darbība, finansiāls atbalsts akvakultūras ražotājiem, ja ražošana tiek apturēta vai samazināta, atbalsts ražotāju organizācijām pagaidu uzglabāšanai, kā arī elastīgāka darbības atbalsta līdzekļu pārdale dalībvalstīs.

Pēc neoficiālas vienošanās ar ES Padomi EP deputāti arī apstiprināja virkni uzlabojumu, kas ļaus sniegt atbalstu jaunajiem zvejniekiem un zvejniekiem, kas zvejo bez laivām. Šie uzlabojumi arī pielāgo noteikumus attālākajiem reģioniem, kā arī nodrošina budžeta elastīgumu, lai palīdzētu valstīm, kuras ir iztērējušas visu piešķirto finansējumu.

Akceptēti arī pasākumi, lai varētu turpināt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbu. EP apstiprināja Eiropas Komisijas ierosinātās izmaiņas EAFVP darbībā, kas piedāvā iespēju īslaicīgi finansēt aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu 100% apmērā no ES budžeta 2020.-2021.gadam, kā arī noteikt atvieglotas ziņošanas un revīzijas prasības Covid-19 pandēmijas laikā.

Pēc vēl vienas neoficiālas vienošanās ar ES Padomi EP deputāti pieņēma arī jaunu noteikumu, kas paredz sniegt pārtikas palīdzību un pamata materiālo palīdzību ar elektroniskiem vai papīra kuponiem, lai garantētu visu iesaistīto personu drošību un palīdzība varētu sasniegt visneaizsargātākās un atstumtākās sabiedrības grupas, jo īpaši bezpajumtniekus.

EP norāda, ka Covid-19 pandēmija jo īpaši apdraud vistrūcīgākos, jo palīdzības sniegšanu uz vietas dažviet pārtraukuši dīkstāves un sociālās distancēšanās pasākumi.

EP nostāja vēl jāapstiprina ES Padomei.

Kā ziņots, Covid-19 izplatības mazināšanai ieviestie ierobežojošie pasākumi jau pašlaik negatīvi ietekmē ekonomiku un lielu daļu iedzīvotāju.

Latvijas ziņas