Gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju pārkāpuši drošības noteikumus dzelzceļa sliežu tuvumā

Pateicoties VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) pēdējos gados īstenotajām kampaņām par drošu uzvedību dzelzceļa tuvumā, negadījumu skaits uz sliedēm ir samazinājies. Tomēr joprojām iedzīvotāji Latvijā riskē ar savu dzīvību, šķērsojot sliedes neatļautās vietās, kā arī pirms sliežu šķērsošanas nepārliecinoties par savu drošību.

LDz ikgadējās sabiedrības informēšanas kampaņas ietvaros veicis pētījumu, kura dati liecina, ka 45% aptaujāto ir pārkāpuši drošības noteikumus dzelzceļa sliežu tuvumā, piemēram, šķērsojot tās neatļautā vietā vai pie sarkanās gaismas. Interesanti, ka vīrieši (49%) drošības noteikumus pārkāpj nedaudz biežāk nekā sievietes (41%). Tikmēr salīdzinot atbildes šajā jautājumā dažādās vecuma grupās, jāsecina, ka pārkāpumus visbiežāk izdara aptaujātie vecuma grupā no 35 līdz 44 gadiem (57%). Savukārt jaunieši vecumā līdz 24 gadiem (30%) visretāk rīkojas tik vieglprātīgi.

Lielākoties aptaujātie bijuši gatavi riskēt ar savu dzīvību, nepareizi šķērsojot dzelzceļa sliedes, jo bija jāsteidzas un tas  bijis ātrākais un īsākais ceļš vai tuvumā neesot bijusi dzelzceļa pāreja.
 “Diemžēl pētījuma rezultāti apliecina cilvēku vieglprātīgo attieksmi pret savu dzīvību un joprojām, neievērojot vai ignorējot drošības noteikumus, ik gadu iet bojā vai tiek ievainoti vairāki desmiti cilvēku. Turklāt iestājoties gada tumšajam laikam, kad tumsas, lietus un sniega dēļ ir apgrūtināta gan redzamība, gan dzirdamība, rodas papildu drošības riski, kas var veicināt negadījumu iespējamību. Tāpēc LDz atgādina būt īpaši uzmanīgiem gada tumšajā laikā, atrodoties dzelzceļa sliežu tuvumā,” papildina D.Zvaners.

Kā liecina LDz dati, kopš šī gada sākuma Latvijā uz dzelzceļa notikuši 19 negadījumi, kuros bojā gājuši 12, bet traumēti 7 cilvēki. Savukārt pērn Latvijā kopumā reģistrēti 30 negadījumi uz dzelzceļa, kuros bojā gāja 23, bet cieta deviņi cilvēki. Jāatzīmē, ka statistikā ir iekļauti arī dati par pašnāvībām.

Nolūkā samazināt negadījumu skaitu uz dzelzceļa un pievērst sabiedrības uzmanību drošības jautājumiem, LDz ik gadu īsteno satiksmes drošības kampaņas. Šī gada kampaņas mērķis ir vērst uzmanību uz to, ka cīņa ar vilcienu ir bezjēdzīga un nelīdzvērtīga, jo vilciens ir daudzreiz ātrāks un smagāks, bet tā manevrēšanas spējas ir ierobežotas.  Vilciena sastāvs nespēj nobremzēt vai apstāties tik ātri kā auto, kā arī nevar apbraukt šķērsli, tādēļ, lai izvairītos no sadursmes, vilciena mašīnists ir spiests strauji bremzēt. Diemžēl ne vienmēr ir iespējams to sekmīgi izdarīt.

Pēc LDz pasūtījuma pētījumu veica “PHD Latvia” 2018. gada septembrī,  internetā aptaujājot 728 respondentus vecumā no 18 līdz 75 gadiem. 

Latvijas ziņas