Izveidota interneta vietne darba un privātās dzīves līdzsvara popularizēšanai

Labklājības ministrija (LM), noslēdzoties projektam "Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”, ir izstrādājusi interaktīvu rīku - interneta vietnē veidotu platformu www.darbsungimene.lv. Tās mērķis ir veicināt darba un privātās dzīves līdzsvara popularizēšanu un ieviešanu praksē, kā arī uzlabot darba devēju izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvara ietekmi uz darba produktivitāti.
“Darba devēji bieži uzskata, ka saglabāt līdzsvaru starp profesionālo un privāto dzīvi ir darbinieka pienākums. Tomēr uzņēmumu pieredze to skaidri parāda, ka, ieguldot kultūrā, kas veicina darba un privātās dzīves līdzsvaru, tiek veicināta darbinieku iesaiste un lojalitāte, tas ir nozīmīgs instruments jaunu darbinieku piesaistīšanai un esošo noturēšanai, tādējādi pozitīvi ietekmējot uzņēmuma darbības rezultātus”, uzskata labklājības ministrs Jānis Reirs.

Projekta vadītāja Iveta Baltiņa norāda, ka jaunā vietne būs noderīgs instruments gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan pašvaldībām, jo vienuviet vienkāršā saprotamā valodā te būs apkopoti gan projekta rezultāti, gan uzņēmumu labās prakses un instrumenti, kurus var izmantot, lai sekmētu darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Informācijas pieejamību elektroniski vienuviet darba devēji vairākkārt bija norādījuši kā nepieciešamo atbalstu iekļaujošas darba vides veidošanā.


Latvijas ziņas