Jaunie vecāki, strādājot bērna kopšanas atvaļinājuma laikā, varētu saņemt 80% aprēķinātā vecāku pabalsta

Latvijas lielākās uzņēmēju organizācijas Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Labklājības ministrijas un citu iesaistīto ekspertu veidotā darba grupa vienojusies, ka jaunajiem vecākiem varētu saglabāt vecāku pabalstu 80% apjomā līdzšinējo 30% vietā, ja viņi nolemtu līdztekus bērna audzināšanai atsākt darba gaitas.

Šī vienošanās paredz, ka vecāki varēs paši izvēlēties darba slodzi, vienlaikus saglabājot aprēķināto vecāku pabalstu 80% apmērā. Vecāku pabalsta saņēmējam, kuram kalendārajā mēnesī būs ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 80% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Plānotās izmaiņas noteiks, ka vecāku pabalsts strādājošam vecākam piešķirams tikai tajā gadījumā, ja otrs no vecākiem nav bērna kopšanas atvaļinājumā.

Lai nodrošinātu, ka pabalstus varēs saņemt personas, kuras vismaz īsu brīdi būs sociāli apdrošinātas, nevis tikai ieguvušas darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu vienlaicīgi ar sociālā apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, plānots noteikt arī kvalifikācijas periodu maternitātes, vecāku un paternitātes pabalstiem. Tas nozīmē, ka tiesības uz pabalstiem būs tiem cilvēkiem, kuri sociālās apdrošināšanas iemaksas būs veikuši ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos, attiecīgi paredzot normai pārejas periodu.
 Iesaistītie eksperti vienojušies turpināt sadarbību, lai precizētu šāda modeļa ietekmi uz valsts budžetu un nodrošinātu iniciatīvas tālāku virzību un iekļaušanu normatīvajos aktos.
„Lai arī sākotnēji tika runāts par dažādu darba slodžu salāgošanu ar vecāku pabalsta saņemšanu, nolemts, ka piedāvātais modelis būtu efektīvāks un daudz veiksmīgāk risinās problēmas darba tirgū, veicinot nodarbinātību un sekmējot jauno vecāku veiksmīgu atgriešanos darbā”, pauž LTRK valdes locekle Katrīna Zariņa, piebilstot, ka biedrības veiktajā aptaujā vairāk nekā 80% jauno vecāku pauda vēlmi līdztekus bērna kopšanai turpināt strādāt.

Pašreiz bērnu kopšanas atvaļinājumā esošas personas, kuras vēlas strādāt, var saņemt vecāku pabalstu tikai 30% apjomā no aprēķinātās summas. Lai nezaudētu valsts atbalstu tik ievērojamā apjomā, bieži vien jaunie vecāki turpina strādāt nelegāli, gūstot ģimenei  papildu līdzekļus, bet nenomaksājot par to nodokļus. Tādējādi vecāku pabalsta saglabāšana 80% apmērā gan mazinātu ēnu ekonomiku, gan veicinātu darba spēka pieejamību.

Latvijas ziņas