Jaunizveidots pašmāju uzņēmums piedāvā iespēju kompensēt sevis radīto CO2 izmešu daudzumu

Jaunizveidots pašmāju uzņēmums "Not Hot Environmental Solutions" piedāvā pakalpojumu, kas ikvienam interesentam – kā privātpersonai, tā uzņēmumam - ļauj vienkāršā un ērtā veidā pievērsties oglekļa dioksīda (CO2) neitrālam dzīvesveidam, šādi iesaistoties cīņā pret klimata pārmaiņām. Pakalpojums paredz iespēju tiešsaistē (www.nothot.org) vai mobilajā lietotnē ar īpašu kalkulatoru aprēķināt personas vai uzņēmuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi (CO2 izmešu daudzumu) un to likvidēt, par noteiktu samaksu iestādot attiecīgu skaitu koku.

Pakalpojuma izstrādē piecu gadu laikā ieguldīti ap 500 tūkstoši eiro, kas izlietoti mājaslapas, mobilās lietotnes un kalkulatora mehānisma izveidē. Dibinot uzņēmumu, iegādāta arī mežsaimniecībai piemērota zeme vairāk nekā 300 ha apjomā, kur turpmāk tiks veidotas jaunaudzes.

Uzņēmuma idejas autori ir uzņēmējs un vides eksperts ar daudzgadīgu uzņēmējdarbības pieredzi atkritumu apsaimniekošanas sektorā Māris Simanovičs un vācu uzņēmējs ar daudzgadīgu pieredzi mežsaimniecībā Maikls Brokmans (Michael Brockmann). Strādājot pie pakalpojuma izveides, notikusi sadarbība ar Latvijas Valsts Mežzinātnes institūtu “Silava”, izstrādājot optimālu zemes apstādīšanas modeli un izkalkulējot CO2 piesaisti bērzu audzēm to dzīves cikla laikā.

CO2 ir siltumnīcefekta gāze, kuras apjoms visā pasaulē ar katru gadu palielinās, radot klimata pārmaiņas. Tā ir globāla problēma, par kuras risinājumiem spriež visā pasaulē: arī Eiropas Komisijas stratēģija paredz līdz 2050. gadam izveidot no CO2 brīvu ekonomisko sistēmu.

“Globālā mērogā tiek plaši runāts par planētas sasilšanu un pieaugošo CO2 koncentrāciju atmosfērā. CO2 izmešus rada procesi, bez kuriem ikdienā grūti iztikt – gan rūpniecība, gan satiksme, gan jo īpaši – elektroenerģijas patēriņš. Koku stādīšana jau vēsturiski ir viens no lētākajiem un efektīvākajiem veidiem, kā izvairīties no CO2 izmešu uzkrāšanās atmosfērā. Tāpēc dibinājām SIA “Not Hot Environmental Solutions”, lai aicinātu ikvienu, kam nav vienaldzīgi vides un klimata pārmaiņu jautājumi, ērtā veidā pievienoties ekoloģiskam dzīvesveidam, lai arī Latvija 2050. gadā būtu daļa no CO2 brīvas ekonomiskās sistēmas,” skaidro SIA “Not Hot Environmental Solutions” dibinātājs M. Simanovičs.

Lai varētu novērtēt personas vai uzņēmuma darbības rezultātā radušos CO2 emisijas, sadarbībā ar vides aktīvistu un pētnieku Jāni Brizgu izstrādāts kalkulators, kas pielāgots atsevišķi uzņēmumiem un privātpersonām. Tas ar ikvienam saprotamu un ērtu mehānismu ļauj operatīvi aprēķināt, cik lielu CO2 apjomu mājsaimniecība vai uzņēmums rada konkrētā laika periodā. Pašlaik tiešsaistē jau pieejams kalkulators privātpersonām, savukārt uzņēmumiem paredzētais kalkulators vēl ir izstrādes procesā. Uzņēmumu kalkulators CO2 izmešu apjomu galvenokārt aprēķina pēc uzņēmuma apgrozījuma, darbinieku skaita un uzņēmuma darbības nozares. Jau aprēķināts, ka CO2 apjoms, ko gada laikā rada viena vidēja lieluma biroja darba telpa, ir 38,52 tonnas. Lai piesaistītu šo oglekļa dioksīda daudzumu, nepieciešams iestādīt 54 kokus.

“Kalkulatora izstrādes procesā tikāmies arī ar Pasaules Dabas fonda ekspertiem. No citiem līdzīgiem kalkulatoriem šis atšķiras ar daudz vienkāršāku un lietošanai ērtāku mehānismu. Kalkulators, kas jau pieejams www.nothot.org, novērtē mājsaimniecību radītās emisijas būtiskākajos sektoros – pārtika, mājoklis un transports. Citi kalkulatori bieži pieprasa rādītājus, ko cilvēks pats uzreiz nevar noteikt, piemēram, siltumenerģijas patēriņa apjomu,” skaidro kalkulatora izstrādātājs J. Brizga.

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas dibinātāja Agnese Alksne skaidro, ka patlaban katrs trešais uzņēmums Eiropā ir uzsācis darbu pie savas ietekmes apzināšanās uz klimata pārmaiņām un radītājiem CO2 izmešiem. “Izplatītākās metodes kā mazināt paša radīto negatīvo ietekmi uz vidi, ir iepirkt produktus, kuru ražošanas procesā rodas zems CO2 apjoms, 100 % pāriet uz atjaunojamiem energoresursiem, veikt energoefektivitātes pasākumus, ieviest aprites ekonomikas modeli, kā arī investēt projektos, kas atjauno mežus un ūdens ekosistēmu,“ pauž A. Alksne.

Šā gada pavasarī “Not Hot Environmental Solutions” jau iestādījis pirmos 1600 kokus. “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ir radījis metodoloģiju, kas aprēķina, cik daudz noteiktas sugas koku izvēlētajā augsnē nākamo 40 gadu laikā absorbēs CO2. Uzņēmuma izvēlētais etalons – 1600 koki, kas iestādīti 1 ha zemes – spēs akumulēt CO2 emisijas un mazināt to kaitīgo ietekmi uz vidi no 475 līdz 1104 tonnām 40 gadu laikā. Šis etalons tiks izmantots, lai fiziskās un juridiskās personas precīzi zinātu, cik lielu CO2 apjomu gada laikā piesistīs iestādītie koki. Katra jauna uzņēmuma sadarbība, investējot koku stādīšanā, palīdzēs sasniegt Eiropas kopējos un uzņēmuma izvirzītos klimata atvēsināšanas un CO2 samazināšanas mērķus,” papildina ilgtspējas eksperte A. Alksne.

Partneri savā īpašumā iegūs individuāli sagatavotu apliecinājumu par iesaisti CO2 izmešu neitralizēšanā.

Latvijas ziņas