Jūras datu portālā pieejami brīvpieejas jūras meteoroloģisko prognožu un novērojumu dati

Portālu "Alūksniešiem.lv" informējis  VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC), norādot, ka ir  izveidots publiski pieejams jūras datu pārlūks, kurā pieejami brīvpieejas jūras meteoroloģisko prognožu un novērojumu dati.


Jūras datu pārlūka saturs un funkcionalitāte veidoti, balstoties uz LVĢMC veiktu jūras vides datu lietotāju aptauju, kā arī tiekoties ar ostu, pašvaldību u.c. pārstāvjiem. Jaunu prognožu datu pieejamība un nepieciešamība attīstīt esošo produktu piedāvājumu ir ļāvusi izveidot ērti lietojamu datu portālu, kur katram pieejami galvenie interesējošie dati, kas saistīti ar jūras meteoroloģiju. Papildus standarta modeļu informācijai lietotājiem ir iespēja aplūkot arī LVĢMC veidotus atvasināto datu slāņus, kas norāda uz kuģu apledošanas risku, ļauj aprēķināt objektu dreifa trajektoriju, kā arī aplūkot LVĢMC vēja un ūdens līmeņa novērojumu datus.


Valters Žeižis, LVĢMC okeanologs: “Jūras datu portāls veidots ar nolūku attīstīt LVĢMC piedāvāto produktu klāstu un ļaut interesentu lokam ērtā veidā aplūkot informāciju par jūras un meteoroloģiskajiem apstākļiem mūsu reģionā. Portāla izveides procesā esam pievērsuši uzmanību tā funkcionalitātei un iespējai vienuviet aplūkot nozīmīgākos datu parametrus, kā arī citur vēl nepieejamu informāciju. Nākotnē ir plānots turpināt attīstīt pārlūka funkcionalitāti, kā arī pieejamo datu klāstu un kvalitāti.”

Pārlūks veidots, izmantojot “Copernicus Marine Environment Monitoring Service” (CMEMS) un LVĢMC meteoroloģisko prognožu datus. Papildus informācija atrodama Jūras datu pārlūkā.

Latvijas ziņas