Nākamo trīs gadu periodam pieejams finansējums ES fondu vadībai

Eiropas Savienības (ES) fondu vadības un kontroles sistēmas uzturēšanai un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” ietvaros īstenoto projektu administrēšanas nodrošināšanai nākamo trīs gadu periodam būs pieejams ES fondu finansējums 47,6 miljonu eiro apmērā.

Lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu, izmaksas 85% apmērā tiek segtas no ES fondu finansējuma. Šo finansējumu – tehnisko palīdzību – saņem ES fondu vadībā iesaistītās valsts pārvaldes iestādes un republikas pilsētu pašvaldības.

No 2019. gada līdz 2021. gada nogalei pieejams finansējums gandrīz 56 miljonu eiro apmērā – 47,6 miljoni eiro ES fondu līdzekļu un 8,4 miljoni eiro nacionālais publiskais finansējums.

Finansējums tehniskajai palīdzībai tiek piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda (KF) piecu programmu ietvaros: "Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti", ESF finansējums 2,1 miljons eiro; "Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” - ESF finansējums 4,1 miljons eiro; "Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju" – ESF finansējums 7,1 miljons eiro; "Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli" – ERAF finansējums 16,5 miljoni eiro; "Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju" – KF finansējums 17,7 miljoni eiro.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases. />

Latvijas ziņas