Nosaka pagaidu aizliegumu jaunai cilvēka dzīvībai bīstamai psihoaktīvai vielai

Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis pagaidu aizliegumu jaunai cilvēka dzīvībai bīstamai psihoaktīvai vielai "2-Methylacetylfentanyl" un to saturošiem izstrādājumiem, uzzināja aģentūra LETA.
Agrīnās brīdinājuma sistēmas ietvaros Latvijā ir saņemts ziņojums par vielas "2-Methylacetylfentanyl" identifikāciju Polijā. Minētās vielas un tās saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, tā ir bīstamību dzīvībai, kā arī rada apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā. Tāpat nav norāžu par vielas "2-Methylacetylfentanyl" izmantošanu rūpniecībā vai saimnieciskajā darbībā, kā arī nav zināmas vispāratzītas vai apstiprinātas vielas ārstnieciskās vērtības vai pielietojums.

Ņemot vērā minēto, Slimību profilakses un kontroles centrs ir nolēmis līdz 2019.gada 10.oktobrim aizliegt vielas "2-Methylacetylfentanyl" un to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai izplatīšanu.

Atbilstoši likumam "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" viela "2-Methylacetylfentanyl" un to saturošie izstrādājumi fiziskām un juridiskām personām triju darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas jānodod Valsts policijai.

Par vielu, kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu noteikta kriminālatbildība - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem, piespiedu darbs vai naudas sods un policijas kontrole. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai citas likumā noteiktās sankcijas.

Lēmums stāsies spēkā no šodienas.

Latvijas ziņas