Par jaunajām 100 un 200 eiro banknotēm

Jaunās 100 un 200 eiro banknotes Eirosistēma, tai skaitā Latvijas Banka laidīs apgrozībā 2019. gada 28. maijā un noslēgs Eiropas sērijas banknošu ieviešanu eiro zonā. Jauno banknošu ieviešana tiek veikta laicīgi un ir rūpīgi pārdomāta. Jaunās 100 un 200 eiro banknotes papildinās mums Latvijā un eiro zonā jau ierastās 5, 10, 20 un 50 eiro nominālu banknotes ar atjaunotu dizainu un uzlabotām drošības pazīmēm.

Eiropas sērijas banknotes nodrošina labāku aizsardzību pret viltošanu un banknošu drošības uzlabojumus. 100 un 200 eiro banknotēm ir tādi paši pretviltošanas elementi kā 50 eiro banknotei, piemēram, portrets ūdenszīmē un hologrammā, kā arī jauni un uzlaboti elementi, kas padara tās grūtāk viltojamas, bet ir viegli pārbaudāmi.

Jaunums ir pavadoņhologramma. Tas ir pilnīgi jauns pretviltošanas elements, kas redzams 100 un 200 eiro banknošu sudrabotās joslas augšējā daļā. Pagrozot banknoti, var redzēt sīkus eiro simbolus €, kas riņķo apkārt nominālvērtības skaitlim. Eiro simboli kļūst skaidrāk saskatāmi tiešā gaismā.

Vēl viens būtisks elements ir visā sērijā jau izmantotais smaragdzaļais skaitlis. Pagrozot banknoti, uz spīdošā skaitļa apakšējā kreisajā stūrī redzams kustīgas gaismas efekts, kas pārvietojas augšup un lejup, un skaitlis maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu. Uz jaunajām 100 un 200 eiro banknotēm eiro simboli redzami arī uz skaitļa.

Papildus plašai sabiedrībai paredzētajiem pretviltošanas elementiem jaunajām banknotēm ir jauni un uzlaboti elementi autentiskuma noteikšanai ar iekārtu un ierīču palīdzību.

Detalizēta informācija par jauno banknošu pretviltošanas elementiem – Eiropas Centrālās bankas vietnē www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.lv.html.>

Kā liecina apkopotā informācija par skaidras naudas tendencēm eiro zonā, 2018. gada jūnija beigās apgrozībā atradās 2.7 mljrd. 100 eiro banknošu (pēc skaita 13% no visām apgrozībā esošajām eiro banknotēm), savukārt vērtības izteiksmē 100 eiro ir otrā svarīgākā nominālvērtība pēc 50 eiro un aptver gandrīz ceturto daļu (23%) no visu apgrozībā esošo eiro banknošu vērtības. Salīdzinājumam – 200 eiro banknotes veido 1% no apgrozībā esošajām eiro banknotēm un 4% no to kopējās vērtības.

Uzņēmējiem ir dots pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos jaunās banknotes laišanai apgrozībā. Vienlaikus ierasts, ka Latvijas Banka aicina neatlikt naudas apstrādes iekārtu pielāgošanu uz pēdējo brīdi. Iepriekšējo Eiropas sērijas banknošu ieviešana notika raiti un bez lieliem sarežģījumiem, tomēr priekšdarbus nepieciešams veikt laicīgi, lai nerastos problēmas ar naudas apstrādes iekārtām un klientu apkalpošanu. Tas īpaši būtiski ir attiecībā uz 100 un 200 eiro banknotēm, kas mazāk tiek izmantotas ikdienas norēķinos, bet kurām ir būtiska loma lielos darījumos un uzkrājumu veidošanā.

Var prognozēt, ka ar jauno 100 un 200 eiro banknošu ieviešanu Latvijā neradīsies nozīmīgi sarežģījumi. Latvijā izmantotās naudas apstrādes iekārtas (ieskaitot komercbanku naudas apstrādes iekārtas un degvielas, dzērienu, autostāvvietu, biļešu automātus) lielākoties tiek iegādātas Rietumeiropā, līdz ar to nepieciešamie priekšdarbi Eiropas sērijas banknošu izmantošanai būs jau veikti. Ja būs nepieciešamas izmaiņas, lielākoties tās varēs veikt, pieslēdzoties pie iekārtas ar datoru un veicot programmatūras atjauninājumu. Uzņēmēji aicināti vērsties pie saviem naudas apstrādes iekārtu piegādātājiem un uzturētājiem.

Nepieciešamības gadījumā juridiskajām personām, kas ražo, izplata, uztur banknošu apstrādes iekārtas un banknošu autentifikācijas ierīces, iespējams sazināties arī ar Latvijas Bankas naudas tehnoloģiju ekspertiem, kas nodrošinās iespēju veikt jauno banknošu testus.

Savukārt iedzīvotājiem būtiski zināt, ka viņiem nekas speciāli nebūs jādara – nebūs jāiet uz bankām un banknotes nebūs jāmaina. Eiropas sērijas banknotes apgrozībā nonāk pakāpeniski – ar Latvijas Bankas un komercbanku starpniecību. Pirmā izlaiduma banknotes būs apgrozībā kopā ar jaunajām banknotēm un saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma.

Pirmā Eiropas sērijas banknote ar 5 eiro nominālu pie vairāk nekā 332 miljoniem eiro zonas dalībvalstu iedzīvotāju nonāca 2013. gada maijā, otrās sērijas 10 eiro banknote – 2014. gada septembrī, jaunā 20 eiro banknote – 2015. gada novembrī, bet jaunā 50 eiro banknote – 2017. gada aprīlī.

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ir starp līderiem eiro zonā informētībā par Eiropas sērijas banknošu dizainu un drošības pazīmēm.

Latvijas ziņas