Pārrunā iespējas plašāk aizstāvēt bērnu no ārzemēm intereses Latvijā

Lai gūtu skaidrāku priekšstatu par kārtību, kādā Latvijā ģimenēs tiek uzņemti bērni no citām valstīm, kā arī noskaidrotu nepieciešamos uzlabojumus normatīvajā regulējumā un institūciju sadarbībā, kas ļaus pilnvērtīgāk nodrošināt šo bērnu tiesību aizsardzību, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadība tikās ar starptautisko nevalstisko bezpeļņas brīvprātīgo organizāciju AFS, kas nodrošina starpkultūru mācīšanās iespējas.


“Latvijā bieži tiek uzņemti bērni no citām valstīm, kuri dzīvo ģimenēs, mācās vispārizglītojošajās skolās un apgūst mūsu kultūru. Tas ir ļoti pozitīvs process, taču mums ir jābūt pārliecinātiem, ka šie bērni ir drošībā, ka viņi nonāk pārbaudītā un prognozējamā dzīves vidē, kur nesastapsies ar negaidītiem un nepatīkamiem pārsteigumiem, jo uz viņiem attiecas tas pats drošības un tiesību mehānisms, kas uz Latvijas bērniem”, norāda VBTAI priekšniece Marianna Dreja.


Pašlaik, pēc VBTAI ieskatiem, ir vērojamas vairākas problēmas saistībā ar šiem bērniem, tādēļ puses pārrunāja nepieciešamos kritērijus, kādus jāievēro, lai turpmāk pilnvērtīgāk izvērtētu bērnus uzņemošo ģimeņu atbilstību. Plašāku informāciju par šīm ģimenēm varētu prasīt bāriņtiesai, taču nevalstiskajām organizācijām nav tādu tiesību. Tādēļ, iespējams, būs nepieciešams virzīt grozījumus normatīvajos aktos, lai dotu iespēju atbildīgajām institūcijām darboties preventīvi.


Vienlaikus VBTAI priekšniece uzsver, ka pašlaik inspekcijas rīcībā nenonāk informācija par ārzemēs pastāvīgi dzīvojošos bērnus uzņemošajām ģimenēm, kurās konstatēti pārkāpumi. Šādas informācijas aprite būtu ļoti svarīga, lai samazinātu risku rašanās iespējas.

Latvijas ziņas