Pedagogus aicina piedalīties konkursā par labāko audzināšanas stundu

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kustības „Draudzīga skola” ietvaros arī šogad izsludina konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu.

Konkursa mērķis ir draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”.

VBTAI pedagogu darbus gaidīs no 1. oktobra līdz 15. novembrim. Tos trijās kategorijās - 1. – 4. klašu grupā, 5. – 9. klašu grupā un vidusskolu un profesionāli tehnisko skolu grupā - vērtēs VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji. Labāko darbu autoriem balva katrā vērtēšanas kategorijā būs iespēja apmeklēt kultūras un izklaides pasākumus.

Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlas dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (vardarbība un mobings, jauno tehnoloģiju, interneta un mediju ietekme, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālus, kas būtu noderīgi arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.

Latvijas ziņas