Pirmajā ceturksnī audzis VID reģistrēto pašnodarbināto skaits

Šā gada pirmā ceturkšņa beigās Valsts ieņēmumu dienestā (VID) bija reģistrēta 21 121 pašnodarbinātā persona jeb par 84,4% vairāk nekā 2017.gada beigās, liecina VID informācija.

Pagājušā gada beigās VID bija reģistrēta 11 451 pašnodarbinātā persona, kas veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Savukārt 2017.gada pirmajā ceturksnī bija reģistrētas 8522 pašnodarbinātās personas.

2016.gada beigās bija reģistrētas 10 635 pašnodarbinātās personas.

Fizisko personu - saimnieciskās darbības veicēju - uzskata par pašnodarbinātu personu likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" izpratnē.

Ja ienākumi mēnesī sasniedz 430 eiro, obligātās iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kurš nedrīkst būt mazāks par 430 eiro mēnesī. Papildus veic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

Ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 eiro, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā veic no faktiskajiem ienākumiem.

Ja ienākumi no gada sākuma ir mazāki par 50 eiro, obligātās iemaksas neveic.

Ja tiek gūti ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas, iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma veic reizi gadā - līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Obligātai sociālai apdrošināšanai nav pakļauti zemnieku (zvejnieku) saimniecību īpašnieki, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kuri ir personas ar I vai II grupas invaliditāti.

Tāpat obligātai sociālai apdrošināšanai nav pakļauta fiziskā persona, kura veic sava nekustamā īpašuma apsaimniekošanu vai gūst ienākumu no personīgās palīgsaimniecības vai piemājas saimniecības un ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, un ir sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), vai kura ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, vai kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā.

Latvijas ziņas