Pusgada laikā ir strauji pieaudzis reģistrēto pasažieru komercpārvadājumu vadītāju skaits

Taksometru vadītāju reģistrā šobrīd ir reģistrēti 4520 transportlīdzekļu vadītāji, kuri ir tiesīgi vadīt taksometru vai veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili. Reģistrēto vadītāju skaits pusgada laikā ir pieaudzis par 87%. Vadītāju reģistrāciju un izslēgšanu no Taksometru vadītāju reģistra veic Autotransporta direkcija, informē Inese Krūmiņa, VSIA Autotransporta direkcijas

sabiedrisko attiecību vadītāja.

No 2018. gada 1. jūnija pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili drīkst nodrošināt tikai Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēti vadītāji. Šī gada 1. jūnijā reģistrēti bija 2420 autovadītāji, un pusgada laikā reģistrēto vadītāju skaits ir pieaudzis par 87%, sasniedzot 4520 transportlīdzekļu vadītājus (vadītāju reģistrācijas dinamiku skatīt 1. attēlā). Autotransporta direkcijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vadītāju skaita straujais pieaugums ir saistīts jaunajām prasībām taksometru pārvadājumos un pasažieru komercpārvadājumu ar vieglo automobili pakalpojuma attīstību un popularitātes kāpumu. Autotransporta direkcija ir licencējusi 272 komersantus pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo automobili, un pārvadājumus var veikt ar 253 automašīnām, kurām šobrīd spēkā ir Autotransporta direkcijas izsniegtās transportlīdzekļu licences kartītes. Salīdzinot ar šī gada 1. jūniju, šodien reģistrēto komersantu skaits ir pieaudzis par trīs reizēm, un reģistrēto transportlīdzekļu skaits ir palielinājies par 2,8 reizēm.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.149 “Vadītāju reģistrācijas noteikumi pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru un vieglo automobili” vadītājiem, kuri veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru vai vieglo automobili, ir jāatbilst noteiktām prasībām. Gadījumos, kad tiek konstatēta vadītāju neatbilstība prasībām, vadītājs tiek izslēgts no Taksometru vadītāju reģistra un tam ir liegts sniegt minētos pakalpojumus. Vērsties Autotransporta direkcijā atkārtotai reģistrācijai vadītājs var ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc izslēgšanas datuma. Pēdējā pusgada laikā no Taksometru vadītāju reģistra ir izslēgts 91 automašīnas vadītājs jeb 2% no reģistrētajiem vadītājiem. 85 vadītāji ir izslēgti par maksimālo pārkāpumu uzskaites punktu skaita sasniegšanu, proti, vadītājiem ir reģistrēti astoņi soda punkti vai vairāk. Divi vadītāji no reģistra ir izslēgti par valsts valodas nelietošanu vismaz B līmeņa 1. pakāpē un četri vadītāji ir izslēgti pēc pašu vēlmes.

Lai sekmētu pasažieru komercpārvadājumu nozares sakārtošanu un celtu pakalpojumu kvalitāti, Autotransporta direkcija aicina pasažierus pārliecināties, vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt pasažieru komercpārvadājumu un ir attiecīgi reģistrēts Taksometru vadītāju reģistrā. Par to, vai pakalpojumu sniedz Taksometru vadītāju reģistrā reģistrēts vadītājs, var pārliecināties, apskatot uz automašīnas priekšējā paneļa pasažiera pusē novietoto vadītāja reģistrācijas apliecību. Noskenējot uz apliecības esošo QR kodu, pasažieris, kā arī kontrolējošās iestādes var pārbaudīt, vai vadītājs nav izslēgts no Taksometru vadītāju reģistra. Ja pasažieris konstatē, ka pakalpojumu sniedz nereģistrēts vadītājs, vai arī vadītājs nerunā latviešu valodā, Autotransporta direkcija aicina par to informēt, fiksējot vadītāja vārdu, uzvārdu, automašīnas numuru, kā arī pakalpojuma sniegšanas laiku un vietu.

Veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili ir tiesīgi komersanti, kuri ir saņēmuši speciālo atļauju jeb licenci, saņēmuši licences kartīti transportlīdzeklim, ar kuru tiek veikti pārvadājumi, un, ja transportlīdzekļa vadītājs ir reģistrēts Taksometru vadītāju reģistrā. Lai pieteiktos minēto dokumentu – licences un licences kartītes – saņemšanai, kā arī reģistrētos Taksometru vadītāju reģistrā, komersantiem un transportlīdzekļu vadītājiem ir jāvēršas Autotransporta direkcijā. Lai taupītu savu laiku un resursus, minētos pakalpojumus var pieteikt attālināti, izmantojot e-pakalpojumu sistēmu https://e.atd.lv/login. Lai arī MK noteikumi Nr. 149 paredz vadītāju reģistrāciju 30 dienu laikā, Autotransporta direkcija automobiļu vadītāju iesniegumus izskata ļoti operatīvi un īsā termiņā, iekļaujoties 7 darba dienu laikā, tādējādi sniedzot iespēju maksimāli ātri uzsākt vai paplašināt komercdarbību pasažieru pārvadājumu jomā.
Iespēja saņemt Autotransporta direkcijas pakalpojumus ir arī klātienē kādā no Autotransporta direkcijas nodaļām, kas atrodas Vaļņu ielā 30, Rīgā; Lauku ielā 59, Liepājā; Lāčplēša ielā 20, Daugavpilī un Valmieras ielā 20a, Cēsīs.

Latvijas ziņas