Ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai no ES fondiem būs pieejami 25,44 miljoni eiro

Ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai no Eiropas Savienības (ES) fondiem būs pieejami 25,44 miljoni eiro, paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātie noteikumi "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrajai projektu iesniegumu atlases kārtai. Pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums plānots ne mazāk kā 25 443 922 eiro, ko sadalīs vienādās daļās starp pieciem plānošanas reģioniem, proti, 5 088 784 eiro katram reģionam. Savukārt finansējuma saņēmēji nodrošinās privāto finansējumu vismaz 21 750 000 eiro apmērā.

EM informēja, ka pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas mērķis ir veicināt komersantu, kas darbojas tautsaimniecības nozarēs viedās specializācijas jomās vai apstrādes rūpniecībā, paplašināšanos un jaunu komersantu veidošanos, atbalstot ražošanas ēku izveidi reģionos.

Atšķirībā no pasākuma pirmās atlases kārtas ietvaros īstenotajiem projektiem, atlases otrā kārta paredzēs atbalstu ne tikai apstrādes rūpniecības komersantiem, bet arī viedās specializācijas pārstāvošu nozaru atbalstu, precīzāk, atbalstu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarei (IKT). Attiecīgi Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā būs iespējams iesniegt projektu apstrādes rūpniecībai nepieciešamo ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai.

Finansējuma saņēmējiem ir noteiktas arī minimālās telpu prasības, proti, Kurzemes, Latgales, Vidzemes vai Zemgales plānošanas reģionā ēku, kuras ir paredzēts izmantot apstrādes rūpniecības nozarē vai informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) produktu un procesu izstrādei, platībai ir jābūt ne mazākai kā 2000 kvadrātmetru, savukārt Rīgas plānošanas reģionā laboratorijas telpām ir jābūt vismaz 1000 kvadrātmetru platībā.

Plānots, ka pasākuma atlases otrās kārtas ietvaros tiks atbalstīti septiņi komersanti.

Latvijas ziņas