Septiņu gadu laikā Latvijā cer pilnībā izskaust bērnu namus

Līdz 2020.gadam 85% ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu dzīvos audžuģimenēs vai pie aizbildņa, savukārt "bērns iestādē" būs izņēmuma gadījums un pagaidu risinājums krīzes situācijā, šādu mērķi sev uzstādījusi Labklājības ministrija (LM).

LM jau ieplānojusi šim mērķim Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta finansējumu, kā arī izstrādājusi detalizētu īstenojamo pasākumu plānu, trešdien Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdē informēja LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Līvija Liepiņa.

Plānots, ka 2014.gadā tiks īstenoti šādi pasākumi bāreņu, bez vecāku gādības palikušo bērnu un bērnu ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem atbalstam: izveidoti jauni sociālie pakalpojumi vai palielināts esošo pakalpojumu apjoms, izstrādāta koncepcija par audžuģimeņu attīstību un tām sniedzamo atbalstu, kā arī pašvaldībām deleģēta atbildība par bērnu līdz divu gadu vecumam aprūpi.

Savukārt laikā no 2015.gada līdz 2020.gadam aptuveni 3,18 miljonus eiro (2,24 miljonus latu) Eiropas Sociālā fonda naudas plānots atvēlēt ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu vajadzību izpētei, deinstitucionalizācijas plānu izstrādei un speciālistu apmācībai, kā arī informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošanai audžuģimeņu un aizbildņu skaita palielināšanai.

Tāpat daļu šīs naudas iecerēts novirzīt bērna pamešanas novārtā un neatbilstošas aprūpes riska mazināšanai, kā arī ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpes iestādēs esošiem bērniem.

Tikmēr no 2017.gada līdz 2020.gadam 9,97 miljonus eiro (7 miljonus latu) Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu plānots izmantot "Jauniešu māju" izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem pusaudžiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kā arī ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem līdz astoņu gadu vecumam.

Visbeidzot no 2016.gada līdz 2020.gadam 990 000 latu (140 864 eiro) valsts budžeta naudas paredzēts novirzīt bērnu sociālās aprūpes institūciju pārveidošanai par institūcijām alternatīvu pakalpojumu sniegšanai - prioritāri bērnu vajadzību nodrošināšanai. Šādi iecerēts radīt daudzfunkcionālus centrus - krīzes centrus, kuros iespējams saņemt speciālistu palīdzību, bērnu pieskatīšanas pakalpojumu un citus nepieciešamos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem.

Šā gada janvārī ārpusģimenes aprūpē Latvijā atradās aptuveni 8100 bērni, no kuriem 63% dzīvoja aizbildņu ģimenē, 14% audžuģimenē, bet 23% bērnu aprūpes iestādē, liecina LM apkopotie dati.

Latvijas ziņas