Sievietēm par 14,1% mazāka samaksa

Pēc 2018. gada provizoriskajiem datiem sieviešu stundas vidējā bruto darba samaksa bija par 14,1 % mazāka nekā vīriešu, medijus informē Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) Komunikācijas daļa.

Pozitīvi gan vērtējams tas, ka šis ir zemākais rādītājs kopš 2012. gada. 2017. gadā sievietes stundā nopelnīja vidēji par 15,7 % mazāk nekā vīrieši. Vislielākā atalgojuma atšķirība (17,3 %) bija 2014. gadā.

2018. gadā vislielākā darba samaksas atšķirība bija finanšu un apdrošināšanas nozarē, kur vīriešu darba samaksa stundā bija vidēji par 27,6 % lielāka nekā sieviešu.

2018. gadā sieviešu un vīriešu stundas darba samaksas atšķirības rādītājs privātajā sektorā sasniedza zemāko līmeni - 10,7%. Arī sabiedriskajā sektorā atšķirība sieviešu un vīriešu atalgojumā ir mazāka nekā pirms desmit gadiem - 2018.gadā tā bija 13,4%, 2009.gadā – 13,7%.


Vismazākās atšķirības pirmspensijas vecumā

Salīdzinot ar 2017. gadu, 2018. gadā sieviešu un vīriešu atalgojuma atšķirības samazinājās visās vecuma grupās.

Vismazākā atšķirība starp sieviešu un vīriešu atalgojumu stundā bija vecuma grupā 55-64 gadi (9,9 %).Vislielākās - vecuma grupās 35-44 gadi, kur sieviešu atalgojums bija par 16,9 % zemāks nekā vīriešu, kā arī 25-34 gadi (16,5%).

Latvijas ziņas