Valsts vides dienests apturējis trīs nelegālu atkritumu pārrobežu pārvadājumus

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā esošais Valsts vides dienests (VVD) šī gada laikā ir veicis 46 pārbaudes atkritumu pārrobežu pārvadājumos, no kurām trīs gadījumos konstatēti būtiski pārkāpumi. Pārbaudes, kurās konstatēti pārkāpumi, veiktas pārvadājumiem, kuri Latvijā ieradušies Ventspils ostā. Atkritumu pārvadājumi ceļojuši uz Latviju no Zviedrijas un Norvēģijas. VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes un Ventspils ostas muitas īstenoto pārbaužu rezultātā tika apturētas trīs nelegālu atkritumu kravas, informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos Santa Vaļuma.

VVD ir novērsis iespaidīgu afēru, kurā no Zviedrijas ievestos atkritumus bija paredzēts uzdot par Latvijas teritorijā savāktiem, tādējādi mākslīgi palielinot mūsu valstī savākto un reģenerēto atkritumu daudzumu. Šos, no ārzemēm ievestos atkritumus, tika plānots norādīt par Latvijā savāktiem (pretēji to patiesajai izcelsmei) un tad nodot pārstrādei Latvijā, lai saņemtu dabas resursu nodokļa maksāšanas atbrīvojumu, izvairoties no nodokļu nomaksas. Tādējādi tiktu apkrāpta Latvijas valsts, izvairoties no nodokļu nomaksas.

Ministrs Kaspars Gerhards: “Esmu gandarīts, ka Valsts vides dienesta inspektoru darba rezultātā ir atklāti pārkāpumi un apturēta nelegālu atkritumu ievešana mūsu valstī. Pērn ministrijas noteiktie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas nosaka stingrākas kontroles iespējas VVD, kā arī VVD īstenotās inspektoru apmācības, ir ievērojami veicinājušas pārrobežu pārvadājumu pārraudzību. Esmu pārliecināts, ka apturētie nelegālie kravu pārvadājumi ir skaidrs signāls – Latvija nav un nebūs nelegālo atkritumu galamērķis!”

VVD vadītāja Inga Koļegova: “Mēs sadarbojamies ar Zviedrijas un Norvēģijas kolēģiem, informējot par atkritumu pārrobežu pārvadājumu gadījumiem, kur konstatēti būtiski pārkāpumi. Ir svarīgi, lai šī komunikācija tiktu nepārtraukti uzturēta – tikai tā mēs kopīgiem spēkiem ar ārvalstu kolēģiem spēsim kontrolēt un sodīt tos, kuri izvēlas ar savu pretlikumīgo darbību apzināti piesārņot vidi. Konstatētajos trīs gadījumos atkritumu “avots” ir tieši Skandināvijas valstis, proti, ir jāveic darbības, lai novērstu nelegālu atkritumu pārvadājumu cēloni. Tādēļ par katru gadījumu mēs individuāli komunicējam ar tās valsts kolēģiem, no kuras šie nelegālie pārvadājumi cenšas “ieceļot”, lai arvien uzlabotu un pastiprinātu kontroli pār šiem pārvadājumiem un piemērotu ievērojamus sodus tiem, kuri izvēlēsies likumu pārkāpt.”

Kopš šī gada sākuma VVD inspektori veic intensīvākas pārrobežu sūtījumu kontroles., un tās neaprobežojas tikai ar standarta procedūrām. Izvērtējot katru konkrēto situāciju, notiek gan auto transporta novērošana, gan kravu plūsmu kontroles.

Pārrobežu atkritumu kravu kontroles rezultātā apturēti pārvadājumi šī gada 4.oktobrī, 1.novembrī un 16.novembrī. Pārvadājumos VVD inspektori konstatēja būtiskus pārkāpumus, pārbaudot gan pārvadājumu dokumentāciju, gan arī pašu kravu. Kopumā nelegālo pārvadājumu rezultātā tika apturēta vairāk nekā 22,82 tonnu plastmasas atkritumu ievešana Latvijā.

VVD iegūtā informācija un lietu materiāli nosūtīti tiesībsargājošām institūcijām izmeklēšanas veikšanai.

Latvijas ziņas