Visbiežākais dīkstāves pabalsta atteikuma iemesls ir par 200 eiro mēnesī mazāki nodokļu maksājumi

Visbiežāk konstatētais dīkstāves pabalsta atteikuma iemesls ir tas, ka vidēji mēnesī aprēķinātie nodokļi ir bijuši mazāki nekā 200 eiro par vienu darbinieku, kas veido 44% no visiem atteikuma lēmumiem, teikts ceturtdienas valdības ārkārtas sēdei sagatavotajā Finanšu ministrijas (FM) informatīvajā ziņojumā. "Alūksniešiem.lv" uzzināja aģentūrā Leta.

Līdz 22.aprīlim VID bija saņēmis 5767 uzņēmumu jeb darba devēju 6954 iesniegumus par dīkstāves pabalstu izmaksu. Lēmumi pabalsta piešķiršanai ir pieņemti par 3759 darba devēju iesniegumiem, un šo uzņēmumu 21 153 darba ņēmējiem kopā ir izmaksāti dīkstāves pabalsti 5 561 353 eiro apmērā. Atteikuma lēmumi pieņemti par 2586 darba devēju iesniegumiem jeb 44,8%.

Izvērtējot informāciju par nodokļu maksātājiem, kuru darbiniekiem izmaksāti dīkstāves pabalsti, secināts, ka kopējie darba ņēmēju bruto ienākumi pie vispārējā nodokļu maksāšanas režīma darba devējiem 2019.gadā ir 456,78 miljoni eiro, tostarp 140,92 miljoni eiro ir Padziļinātās sadarbības programmas (PSP) dalībniekiem.

Savukārt mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem kopējie deklarētie darba ņēmēju neto ieņēmumi 2019.gadā ir 10,58 miljoni eiro. Vidējie ienākumi vienam darba ņēmējam vispārīgā nodokļu maksāšanas režīmā 2019.gadā ir 796 eiro, bet mikrouzņēmuma nodokļu maksāšanas režīmā - 562 eiro.

FM norāda, ka PSP dalībniekiem, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstus, vidējā alga 2019.gadā bija 1220 eiro. Vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) iemaksas uz vienu darba ņēmēju vispārējā režīmā 2019.gadā ir 273,7 eiro, bet mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem - 98,86 eiro.

2020.gada martā vidējais vienam darba ņēmējam izmaksātais dīkstāves pabalsts vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā ir 251,67 eiro, bet mikrouzņēmumu nodokļu maksātājā darba ņēmējiem vidēji izmaksāti 214,66 eiro. PSP dalībniekiem vidējais vienam darba ņēmējam izmaksātais dīkstāves pabalsts ir 345,69 eiro. PSP dalībnieki piesaka pabalstu mazāk kvalificētam/apmaksātam personālam, kā arī nepilnam mēnesim, tāpēc martā pabalsta apmērs ir zems, norāda FM.

Analizējot kopumā visu nodokļu maksātāju dīkstāves pabalsta atteikumu iemeslus, visbiežāk konstatētais atteikuma iemesls ir tas, ka vidēji mēnesī aprēķinātie nodokļi ir bijuši mazāki nekā 200 eiro, kas veido 44% no visiem atteikuma lēmumiem.

Starp nodokļu maksātājiem, kuri iesnieguši iesniegumus dīkstāves pabalsta piešķiršanai, un nodokļos vidēji mēnesī aprēķināts mazāk nekā 200 eiro, 64 gadījumos jeb 6% nodokļu maksātāju vidēji mēnesī aprēķinātie nodokļi ir mazāki par 10 eiro. Tostarp 38 gadījumos vidēji mēnesī aprēķinātie nodokļi ir 0 eiro, trīs gadījumos (viens nodokļu maksātājs iesniedzis trīs iesniegumus) - 0,06 eiro, divos gadījumos - 0,36 eiro, vienā gadījumā - 0,66 eiro, divos gadījumos (viens nodokļu maksātājs iesniedzis divus iesniegumus) - 0,72 eiro.

Savukārt no gadījumiem, kad atteikts dīkstāves pabalsts nodokļu maksātājiem, kuri nodokļos vidēji mēnesī aprēķinājuši no 10 eiro līdz 200 eiro, 124 gadījumos jeb 12% nodokļos mēnesī maksāti 10 eiro līdz 50 eiro, 236 gadījumos jeb 23% - no 50 eiro līdz 100 eiro, 290 gadījumos jeb 28% - no 100 eiro līdz 150 eiro, 323 gadījumos jeb 31% - no 150 eiro līdz 200 eiro.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri nodokļos vidēji mēnesī aprēķinājuši mazāk nekā 200 eiro, vidējā nodokļos aprēķinātā summa ir 106,17 eiro. 

Vērtējot kopumā otro visbiežāk konstatēto atteikuma iemeslu - apgrozījuma izmaiņas pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu, dīkstāves pabalstu piešķiršana ir atteikta 684 darba devējiem.

No šiem gadījumiem 466 iesniegumi bija saņemti no nodokļu maksātājiem, kuri ir reģistrēti VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. Tajā skaitā ir 279 iesniegumi no darba devējiem, kuriem būtiski atšķiras vidējais 2019.gada apgrozījums no 2019.gada konkrētā mēneša apgrozījuma. Kā piemērs minēts uzņēmums, kuram 2019.gada martā apgrozījums bija 510 eiro, (vidēji 2019.gadā ir 3715,61 eiro), jo aktīvu darbību uzsāka pēc 2019.gada marta.

Savukārt 53 gadījumos 2019.gada mēneša apgrozījums ir nulle, taču kopā gadā šis rādītājs ir lielāks.

Savukārt, analizējot līdz 22.aprīlim saņemtos PSP dalībnieku iesniegumus, ir redzams, ka ir saņemti 304 PSP dalībnieku 345 iesniegumi par 5253 darba ņēmējiem jeb 29% no reāli algu saņēmušajiem darba ņēmējiem par 2020.gada februāri. Tikai 30 gadījumos PSP dalībnieki dīkstāves pabalstu pieprasījuši par visiem darba ņēmējiem. 

No PSP dalībnieku iesniegumiem 280 gadījumos ir pieņemts pozitīvs lēmums (90% no PSP dalībniekiem pieņemtajiem lēmumiem), aprēķinot dīkstāves pabalstu 1 326 868,85 eiro apmērā 3985 darba ņēmējiem. Vidējais dīkstāves pabalsts vienam darba ņēmējam ir 332,97 eiro, taču jāņem vēra, ka dīkstāve martā ir bijusi nepilnu mēnesi (atsevišķos gadījumos tikai divas dienas). 

31 gadījumā ir pieņemts negatīvs lēmums, kas ir 10% no PSP dalībniekiem pieņemtajiem lēmumiem. Tostarp 29 gadījumos šāds lēmums pieņemts attiecībā uz bronzas līmeņa uzņēmumiem, vienam sudraba un vienam zelta līmeņa uzņēmumam, un dīkstāves pabalsts netika piešķirts šo uzņēmumu 267 darba ņēmējiem. 28 gadījumos dīkstāves pabalsts atteikts PSP dalībniekiem, kuri ir uzticamo nodokļu maksātāju segmentā, un trīs gadījumos - biedrībām.

Visbiežākais no atteikumu iemesliem (52% gadījumu) PSP dalībniekiem ir kritērija neizpilde saistībā ar apgrozījuma izmaiņām pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Latvijas ziņas