Vispārējās valdības budžetā deficīts 155,7 milj. eiro

Vispārējās valdības budžeta deficīts 2017. gadā bija 155,7 milj. eiro jeb 0,6 % no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds 2017. gada beigās bija 10 806,8 milj. eiro jeb 40,0 % no IKP, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai apkopotie vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda 2018. gada oktobra notifikācijas1 rezultāti.

Salīdzinājumā ar Finanšu ministrijas gada pārskatā norādītajiem naudas plūsmas datiem, kur 2017. gadā konsolidētā kopbudžeta deficīts bija 221,9 milj. eiro jeb 0,8 % no IKP, CSP aprēķinātais budžeta deficīts atbilstoši EKS 2010 metodoloģiskajām prasībām ir par 66,2 milj. eiro jeb 0,2 % mazāks.

Ievērojot EKS 2010 metodoloģiskās prasības, veiktas korekcijas, no valdības sektora bilances izslēdzot finanšu darījumus, neitralizējot ES fondu ietekmi, iekļaujot uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto kapitālsabiedrību datus. Bez tam koriģētas arī prasības pret debitoriem un saistības pret kreditoriem, kā arī veiktas citas korekcijas.

Vispārējās valdības konsolidētais bruto parāds 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, palielinājās par 0,7 mljrd. eiro jeb 7,1 % un bija 10,8 mljrd. eiro.

2018. gada oktobra notifikācijas aprēķinos izmantoti Finanšu ministrijas, Valsts kases, Valsts sociālās, apdrošināšanas aģentūras, CSP, Rīgas domes, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un ārvalstu fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu dati.

Informāciju par visu ES dalībvalstu 2018. gada oktobra notifikācijas rezultātiem Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat publicēs 22. oktobrī.

Plašāka informācija par Vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju pieejama CSP mājaslapas sadaļā “Valdības finanses”.  

Latvijas ziņas