Laulību šķirt varēs vieglāk un lētāk 1

Grozījumi vairākos likumos paredz, ka bezstrīdus kārtībā laulību šķir zvērināts notārs vai dzimtsarakstu nodaļa, nevis tiesa, kā tas ir patlaban. Tas atslogos tiesas, turklāt kļūs pieejamāka laulības šķiršana pēc abu laulāto vēlēšanās.

“Tas ir labi, ka laulātajiem nebūs vajadzības doties uz tiesu, ja abi ir vienojušies par šķiršanos. Šobrīd tiesas ir ļoti noslogotas, tādējādi tiks atvieglots to darbs. Turpretim notāriem nav tik daudz darba, tāpēc viņi laulību varēs šķirt ātrāk. Tiesa, būs jāgaida noteiktais samierināšanās laiks – viens mēnesis,” saka zvērināta notāre Mārīte Rateniece.

Izmaiņas nepalielinās šķiršanos skaitu
Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Grīvniece atzīst, ka šāda kārtība bija pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, kad dzimtsarakstu nodaļā uz abpusēja iesnieguma pamata varēja šķirt laulību, ja nebija bērnu vai arī tie bija jau pilngadīgi. “Manuprāt, šīs izmaiņas būtiski nepalielinās laulības šķiršanu skaitu. Nevajadzētu veidoties situācijai, ka daudzi pāri būtu gaidījuši brīdi, lai varētu izšķirties dzimtsarakstu nodaļā par 25 latiem,” uzskata A.Grīvniece.
Pērn dzimtsarakstu nodaļa saņēmusi 41 tiesas paziņojumu par laulības šķiršanu. Tas ir liels skaits, ja salīdzina ar to, cik pāru reģistrē laulību. Pagājušajā gadā Alūksnē līdz novada izveidošanai bijušas 34, bet visā novadā – 55 kāzas.

Dzimtsarakstu nodaļa - vispiejamākā
“Manuprāt, varēsim šķirt tikai tās laulības, kuras ir reģistrētas mūsu dzimtsarakstu nodaļā no 1994.gada līdz šim laikam. Šie dokumenti glabājas mūsu arhīvā. Vismaz ceru, ka nebūs tā, ka jebkurš pāris varēs iet uz jebkuru dzimtsarakstu nodaļu,” uzskata Apes dimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Indriksone. Viņa pieļauj, ka nebūs daudz tādu pāru, kuri steigsies šķirt laulību. Tiesa, iespēja to izdarīt lētāk varētu veicināt juridiski sakārtot bijušo un praktiski šķirto laulāto attiecības. “Tiesā ir rindas, turklāt 100 lati par laulības šķiršanas prāvu ir liela nauda. Arī zvērināta notāra pakalpojums būs dārgs – apmēram 65 lati, tāpēc vispieejamākā būs pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa,” atzīst I.Indriksone. Viņa atklāj, ka cilvēki jau interesējas par šo iespēju. To varēs izmantot ar 1.decembri.

Komentāri 1

Vietējās ziņas