Lemj par prioritārajām jomām

Kārtējais Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Pērc vietējo preci!” darba seminārs notika tūrisma sētā Setomā (Igaunija). „Seminārā piedalījās speciālisti un uzņēmēji no abām projektā iesaistītajām pusēm,” informē Apes pilsētas domes projektu vadītāja Daiga Bojāre.

Igauņu pētījumu firmas „Saar Poll” pārstāvis pirms grupu darbu uzsākšanas sniedza vispārēju informāciju par ekonomisko situāciju Igaunijā kopumā, īpaši uzsverot Veru un Pelvas apriņķus, kuros izvietojies Setomā novads. Latvijas puses pārskatu par ekonomisko situāciju un tendencēm Latvijā sniedza „Data servisa” vecākais analītiķis Viesturs Āboliņš.

Seminārs turpinājās divās darba grupās - atsevišķi Setomā un Apes. Aktīvi strādājot, dalībnieki ar „prāta vētras” metodi izvirzīja daudzas interesantas idejas, kādus izstrādājumus varētu ražot no vietējām izejvielām, kādus pakalpojumus varētu sniegt iedzīvotājiem. Tika noteiktas vairākas „pozīcijas” - darbības virzieni, kuros būtu nepieciešams un iespējams attīstīt vietējo preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, lai būtu arī iedzīvotāju pieprasījums.  

Darba grupas prezentēja ideju apspriešanas gaitā iegūtos rezultātus. Pēc galīgā formulējuma  tika izvirzītas piecas jomas, kuras varētu būt perspektīvas tālākai iespēju izpētei. „Radās daudz vērtīgu ideju. Igauņi nebaidās izteikt arī pirmajā mirklī pat šķietami fantastiskas ierosmes, bet latviešiem tās kopumā bija piezemētākas, uz zināmiem resursiem balstītas. Darba gaitā bija jūtams, ka igauņiem ir nenoliedzami lielāka pieredze savu iespēju apzināšanā, ko sekmējuši iepriekšējie projekti, tajā skaitā vietējās amatniecības attīstību sekmējušais pārrobežu projekts, ko Setomā veiksmīgi īstenoja kopā ar Krieviju,” saka Apes uzņēmēja Aigija Kalniņa.

Semināra dalībnieki vienojās par projekta turpmākajā gaitā veicamajiem pasākumiem - mērķa grupu izvirzīšanu, izpētes interviju organizēšanu šīm mērķa grupām.

Vietējās ziņas