Līdz februārim Alūksnes novada domē var pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksas atvieglojumu saņemšanai 2

Līdz 1.februārim Alūksnes novada domē var iesniegt pieteikumus nekustamā īpašumu nodokļa maksas atvieglojumu saņemšanai, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Viņa norādīja, ka atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas pašvaldība piešķir vairākām iedzīvotāju grupām, tostarp 70% apmērā personai, kam ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss, 50% apmērā vientuļam pensionāram un vientuļai nestrādājošai personai, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta, kā arī personām ar pirmās un otrās grupas invaliditāti.

Tāpat 50% apmērā atvieglojumi tiek piešķirti nepilngadīgai personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar nepilngadīgām personām ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa, un personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju.

Kā pastāstīja Aploka, minēto grupu iedzīvotājiem atvieglojumus piešķir par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuras tiek izmantotas dzīvošanai, un tām piekritīgo zemi. Alūksnes pilsētā piekritīgās zemes noteiktā platība ir 1200 kvadrātmetri, bet pagastu teritorijās - viens hektārs.

Tāpat viņa atzīmēja, ka noteikumos minēto grupu iedzīvotājiem atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas ir vienīgais to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošais īpašums Alūksnes novadā un netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Komentāri 2

cūcīgi

Paldies pašvaldībai par tādu izpratni! Kur, lai atvieglojumus saņem cilvēki, kam ir 3 invaliditātes grupa nav darba nav iztikas līdzekļu? Nekur! Darbu tādam neviens nedod Alūksnē! Pat autobusa biļeti , kā solīja neiedeva.

pirms 7 gadiem, 2014.01.08 11:45

es

vai tad atkal palielinasies nekustamā īpašuma nodoklis!???
Uz kāda pamata atkal palielina,ja pagaļšgad jau summa pieauga!!!

pirms 7 gadiem, 2014.01.08 18:15

Vietējās ziņas