Līdzekļi izaugsmes sekmēšanai – arī Alūksnes novadam 2

Šā gada beigās lielāko novadu pašvaldībām būs iespēja piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu 9 484 399 latu apmērā. Starp 18 pašvaldībām, kam dota iespēja piedalīties jaunajā ES fondu aktivitātē “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”, ir arī Alūksnes novads.

“Aktivitātes īstenošana paredz veicināt novadu attīstību atbilstoši katra novada attīstības programmās noteiktajām prioritātēm,” norāda Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere. Pieejamais finansējums domāts novadu attīstības centru konkurētspējas nostiprināšanai un funkcionālo saišu veidošanai ar apkārtējām teritorijām, radot uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi, kā arī nodrošinot darbavietu un pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Viens no priekšnosacījumiem sekmīgai investīciju piesaistei ir kvalitatīvu attīstības programmu izstrāde. Tās nepieciešamas mērķtiecīgas izaugsmes plānošanai, balstoties uz pašvaldības izaugsmes potenciālu un resursiem, aktuālajām vajadzībām un investīciju piesaistes novērtējumu. I.Dišlere informē, ka, ņemot vērā izstrādātās un ar vietējiem iedzīvotājiem apspriestās attīstības programmas, pašvaldībām pašām būs iespēja noteikt tās prioritātes, kurām novirzīt ES fondu atbalstu.

Komentāri 2

Nauda jau ir infrastruktūrai. Ceļiem, ielām, skolām u.c. Novadam garantēta ap 450 tūkst., vien formālos projektu pieteikumus būs jāuzraksta kā pagastiem ELFLA naudai.

pirms 10 gadiem, 2010.09.21 20:49

"Viens no priekšnosacījumiem sekmīgai investīciju piesaistei ir kvalitatīvu attīstības programmu izstrāde. Tās nepieciešamas mērķtiecīgas izaugsmes plānošanai, balstoties uz pašvaldības izaugsmes potenciālu un resursiem, aktuālajām vajadzībām un investīciju piesaistes novērtējumu."

Labāk būtu to naudu atdevuši uzņēmējiem jaunu darba vietu radīšanai, nevis atkal parazītiem norīšanai! Cik ilgi šitais stulbums turpināsies??? Tā Reģionālā ministrija ar steigu jālikvidē, jo vēmiens nāk no to duru tukšās gvelzšanas.

pirms 10 gadiem, 2010.09.21 11:46

Vietējās ziņas