Lielajā talkā piedalās simts apeniešu

1.oktobrī apenieši gaida ciemos vērtēšanas komisiju sakarā ar konkursu „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008”, bet nākamajā vasarā Apē pulcēsies puķu draugi no visas Latvijas. Iesaistoties 13.septembra Lielajā talkā, apenieši savākuši 130 maisus atkritumu.

„Galvenā talkas norises vieta bija Vaidavas upes krasts pie Raganu klintīm, kur tika veikti dažādi sakopšanas darbi. Talcinieki savāca piegružojumu upes krastā, no upes izvilka un sazāģēja bīstamos vecos kokus, sakopa atpūtas vietas pie upes,” informē Apes  pašvaldības daiļdārzniece Anita Harju.

Talkas dienā tika sakopti arī Brāļu kapi, aiz estrādes grieztas un savāktas atvases, pilsētas puķu dobes tika papildinātas ar jauniem stādījumiem, izravēts senais bānīša līnijas bruģis Ganību ielā, saskaldīta un sakrāmēta malka domes iekšpagalmā.
Aktīvi talkā iesaistījās Apes arodvidusskolas kolektīvs. Likvidējot nelegālās izgāztuves apkārtējo mežu un pļavu teritorijās, sakopjot piemēslotās ceļmalas, kopumā tika savākti 130 atkritumu maisi. Lielākais vairums  šo atkritumu  tika savākti  mežā aiz Robežu ielas daudzdzīvokļu mājām. Apenieši bija atsaucīgi arī aicinājumam talkas dienā nest uz veco noliktavu ne vien šķirotus, bet arī nešķirotus atkritumus, kurus tur varēja nodot bez maksas.

 „Reizēm pavīd doma, kā jūtas tie, kas piemēslo apkārtni un redz, ka citi pēc tam to tīra un lasa viņu izmestos atkritumus. Gribas dzīvot tīrā Apē, lai bērni, kuri vēl guļ ratiņos, nezinātu, kas ir piemēslota pilsēta,” saka  A.Harju .

Vietējās ziņas