LielajApenieši sakops Vaidavas krastus

Arī Apē notiks visas Latvijas Lielā talka „Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvijai 90.gadadienā”. Apes iedzīvotājiem talkas tradīcija nav sveša. Katru pavasari kopīgiem spēkiem tiek „atmodināta” un sakopta pašvaldības teritorija pēc ziemas miega.

„Šoreiz Apes pašvaldība ir apliecinājusi savu līdzdalību Lielajā talkā 13.septembrī,” informē pašvaldības projektu vadītāja Liene Ābolkalne. Šajā dienā par godu Latvijas 90.gadadienai tiek rīkotas talkas visā Latvijas teritorijā, un tajās piedalīsies tūkstošiem talcinieku.

L.Ābolkalne informē, ka galvenā plānotā talkas norises vieta būs Apes pilsētas teritorijā esošais Vaidavas upes krasts pie Raganu klintīm. Talkas mērķis ir sakopt un labiekārtot Vaidavas krastu, vienlaikus veicot vides audzināšanas darbu, izglītojot talciniekus par vides vērtībām un vides aizsardzību, kā arī likvidēt nelegālās izgāztuves apkārtējo mežu un pļavu teritorijās, sakopt piemēslotās ceļmalas.

Tāpēc talkā ir aicināts piedalīties ikviens – gan uzņēmumi, gan pašvaldības iestādes un sabiedriskās organizācijas, gan skolēni un Apes iedzīvotāji. Lai sakoptu Latviju pirms valsts 90.gadadienas, ir nepieciešams daudz brīvprātīgo roku. Iedzīvotāji var sakopt arī atsevišķi nolūkotu teritoriju. Šajā dienā uz noliktavu Apē, Pasta ielā 1, visu dienu varēs vest gan šķirotus, gan nešķirotus atkritumus, gan nevajadzīgu sadzīves tehniku (televizorus, ledusskapjus utt.). Apes pašvaldība cer uz iedzīvotāju atbalstu, kopīgi risinot jautājumu par atkritumu savākšanu ikdienā, lai varētu dzīvot tīrā Latvijā, tīrā Apē. Pēc labi padarīta darba būs arī kopīga pasēdēšana pie ugunskura.

Apes pilsēta arī šogad piedalās konkursā „Sakārtotākā Latvijas pilsēta 2008”, tādēļ mūsu mazo Apīti  centīsimies sakopt jo īpaši. Talka tiek organizēta ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.
„Tiksimies talkā sestdien, 13.septembrī, pulksten 10.00 pie D.Ozoliņa Apes vidusskolas (pie Ievu laipas pār Vaidavu.). Lai mums visiem izdodas!”  talciniekiem novēl projektu vadītāja.

Vietējās ziņas