Liepnā pirmo reizi tiek organizēta nometne „Mazpulcēni savas zemes saimnieki” 1


Liepnā nedēļas garumā norisinās pirmā Alūksnes novada mazpulku nometne – „Mazpulcēni savas zemes saimnieki”. 40
bērnu pulkā, vecumā no 9 līdz 15 gadiem. Alūksnes novada nometnē ir iesaistīti bērni no Ziemeriem, Strautiņiem, Liepnas
un Mālupes.


Nometnes ideja radusies mazpulka koordinatoram Jānim Bērtiņam. Viņš Alūksnes novada pašvaldībā ierosināja ideju organizēt nometni Alūksnes novada mazpulcēniem, par viņu ieguldīto darbu un aktivitātēm. Tas arī bijis pirmsākums nometnes tapšanā. Nometnes vadītāja Ženija Mahņeva stāsta: „Sākām domāt nometnes plānu un sazinājāmies ar biedrību „Latvijas mazpulks” vadītāju Ilzi Jukņēviču, viņa mūsu ideju uzreiz atbalstīja un piešķīra finansiālu atbalstu. Vēl savu ideju iesniedzām Alūksnes novada pašvaldības sociālajā izglītības un kultūras komitejā, kur deputāti atbalstīja nometnes tapšanu. Turpretī Liepnas vidusskolas mazpulka vadītāja Maruta Galla ierosinājusi nometni organizēt Liepnas vidusskolā. To var nosaukt par sava veida eksperimentu, pirmo gadu darbojamies ar Alūksnes novada mazpulkiem nometnēs. Nometnes darba kārtība ir saplānota tā, ka bērni tiek nodarbināti ar dažādām aktivitātēm visu dienu garumā.”

Tika izveidota telšu pilsētiņa. Pie telšu pilsētiņas bērniem ir kopējā pulcēšanās vieta un ugunskurs, kuru J. Bērtiņš nodēvējis par „nometnes sirdi”. Bija organzas un keramikas darbnīcas, tika organizēta arī diskotēka: „Vakara putni”, kurā bērniem mācīts pozitīvi atpūsties un izklaidēties. Bērniem netrūkst nedz dažādas sportiskās aktivitātes kā, piemēram „Stipro skrējiens”, nedz iespēja doties ekskursijā uz Žīguru meža muzeju. Katras dienas beigās tiek sniegts dienas rezumējums – „Mēs to paveicām, bildes zīmējumos un stāstos”, katrs posms veidoja bērniem savu skatījumu par to, kā ir pagājusi diena, kā veicās, kas paticis vislabāk. Vēl katras dienas noslēgumā bērni izstāstīja kādu stāstu.

„No stāstiem mēs mācamies, klausīšanās ir arī dzīves skola. Mācām, lai bērni ieklausītos cits citā un izprastu citu dzīves stāstus. Noslēguma dienā mēs veidosim izstādi vecākiem, lai viņi redzētu, ko esam darījuši nedēļas garumā. Vēl sniegsim koncertu – „Nekur nav tik labi kā mājās”. Koncertā var ierasties visi Liepnas iedzīvotāji, vecmāmiņas, draugi, visi, kas vien vēlas,” stāsta nometnes vadītāja.


„Jāatzīmē, ka nometnē darbojās arī brīvprātīgās meitenes, kas palīdz organizēt aktivitātes un darboties kopā ar bērniem. Man šķiet, ka bērni ir iejutušies, visi draudzīgi un sadraudzējušies un viņiem patika. Tāpēc, manuprāt, tādas nometnes ir nepieciešamas, lai bērniem būtu interesantāk un vēlme darboties. Es ceru, ka ar šo nometni tiks aizsākta tradīcija, lai Alūksnes novada mazpulcēni varētu darboties katru gadu,” nobeigumā atzīmē nometnes vadītāja Ž. Mahņeva.

Komentāri 1

ex

Fotografēt gan derētu pamācīties kādos kursos, cien.bilžu autor !

pirms 6 gadiem, 2014.06.19 23:05

Vietējās ziņas