Lūdz samazināt aizdevumu procentus

Apes novada domes ārkārtas sēdē tika nolemts lūgt Valsts kasi samazināt vairākiem aizdevuma līgumiem aizdevumu procentu likmes ar fiksēto procentu likmi vienam gadam.

Lūgums izteikts par aizņēmumu Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Ceļš uz sportisku sabiedrību pierobežas pašvaldībās”, kura aizdevuma summa ir 90 000 latu un procentu likme 7,50 gadā. Tas attiecas arī uz aizdevumu valsts budžeta līdzfinansētajā projektā “Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāles pie Dāvja Ozoliņa vidusskolas būvniecība”, kurā aizdevuma summa ir 308 000 latu un procentu likme 5,65 gadā. Procentu likmi lūdz samazināt arī “Domes ēkas Stacijas ielā 2” ņemtajam aizdevumam – 50 000 latiem ar procentu likmi 6,75 gadā.

Vietējās ziņas